โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วย สจ.นครศรีฯ ลงพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง ส่งเสริม พัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้ปากพนัง โครงการพระราชดำริ ขยายอาชีพ การประมงและด้านเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

   สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา  พร้อมด้วย  สจ.นครศรีฯ  ลงพื้นที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง  ส่งเสริม   พัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้ปากพนัง โครงการพระราชดำริ  ขยายอาชีพ การประมงและด้านเกษตร  ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 18 เยี่ยมศูนย์ฯโดย การนำของลุงรัตน์ จงไกรจักร แห่งบ้านทุ่งขวัญแก้ว


      ศูนย์บ้านแม่ศิลปาชีพเนินธัมมัง การส่งเสริมการทอผ้ายกเมืองนครฯ กลุ่มอาชีพของชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง "การส่งเสริมสนับสนุนโดยศูนย์ศิลปาชีพของสมเด็จพระราชีนีพระนางเจ้าสิริกิตต์ฯ ในรัชกาลที่ 9"

 


         สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ขวัญใจของชุมชนคนเมืองนครศรีธรรมราช ได้กล่าวถึง ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมังว่า "ตั้งหมู่ที่ 5 บ้านเนินธัมมังตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่อำเภอ ได้แก่ อำเภอปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ ชะอวด จุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ พระพรหม ลานสกาและอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

 


     สจ.ประจวบเหมาะ ภักดีชน สมาชิก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเชียรใหญ่ ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางกล่าวว่า "จำเป็นที่จะต้องขยายการอาชีพให้มีศูนย์การขยายพันธุ์ปศุสัตว์ทุกชนิด การประมง พืชด้านการเกษตรของคนทั้งลุ่มน้ำ โดยมีสำนักงานโครงการพระราชดำริเป็นแม่งานใหญ๋ สนง.ประสานความร่วมมือกับภาคชุมชน องค์กรท้องถิ่น และภาคส่วนราชการอย่างสำคัญยิ่ง

      


"ศูนย์อาชีพ ขยายพันธุ์ให้กับเกษตรกรก็จะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยื่นให้กับพื้นที่นครศรีธรรมราช"

 

นายขุน  เขาหลวง

นักขับเคลื่อนทางสังคม

ประเทศไทย

1/06/64

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น