โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

(ชมคลิป) สื่อปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้ ระดมจิต เป็นสื่อกลาง อนุโมทนา ร่วมด้วยช่วยกัน แชร์ ร่วมบริจาคเงินจัดซื้อที่ดินถวายวัดเกษมประทีป ตากใบ นราธิวาส

 

สื่อปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  ระดมจิต เป็นสื่อกลาง อนุโมทนา ร่วมด้วยช่วยกัน แชร์  ร่วมบริจาคเงินจัดซื้อที่ดินถวายวัดเกษมประทีป  ตากใบ  นราธิวาส  ยอดเงินบริจาคได้ตามเป้าหมายแล้ว   1,504,441.36 บาท       .ตามที่คณะทำงานวัดเกษมประทีป ได้เปิดรับบริจาคเงิน จัดซื้อที่ดินถวายเป็นธรณีสงฆ์ นั้น บัดนี้ ยอดเงินบริจาคได้ตามเป้าหมายแล้ว คือ  1,504,441.36 บาท(ณ 21 พค.2564) คณะทำงานจึงขออนุญาตงดการรับบริจาค ตั้งแต่บัดนี้ และแจ้งธนาคารปิดบัญชีรับบริจาค ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้ใจบุญที่กำลังรวมปัจจัยได้ร่วมบุญในครั้งนี้ ตามที่แจ้งคณะทำงานมา

      คณะกรรมการวัดและชุมชนวัดเกาะสะท้อน กราบขอบพระคุณต่อทุกท่านมาด้วยความเคารพอย่างสูง

        นายสุทธิพงค์ สินทรัพย์   ประธานกรรมการวัด โทร 0822649699

    นายเจริญ นิลวิจิตร์  โทร 0955726591

    นางดาริน จันทร์เพ็ญ  โทร 0850774019

    นางสาวเอมอร ทิมเทพ โทร 0899779245

               วิจิตร สกุลแก้ว     สทพ.นราธิวาส    0987285405

 

ขอบพระคุณในความมีจิตอันเป็นกุศลยิ่งของทุกท่านครับ แม้ในช่วงที่เราทั้งหลายกำลังเผชิญกับโควิด-19 แต่เราชาวพุทธก็ไม่ลืมที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดูแลรักษาชุมชนไทยพุทธของเรา        อนุโมทนาบุญอันยิ่งใหญ่นี้กับทุกๆ ท่านด้วย

                                                                                                   ขอเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยจงทุกประการ

                                                                                                                 สาธุ  สาธุ   สาธุ


  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์  บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้/รายงาน

           
    เมื่อวันที่  5 เม.ย.2564  จากการประชุมประจำเดือนของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสที่ผ่านมา บรรณาธิการเว็บไซต์ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้และ บก.ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทย จชต. และคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  ได้รับการประสานจากนายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสในการช่วยเป็นสื่อกลาง เพื่อพระพุทธศาสนา ชายแดนใต้  


       

             ด้วยพระครูเกษมธรรมโกศล  เจ้าอาวาสวัดเกษมประทีป อ.ตากใบ  จ.นราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการวัดโดยมีนายเจริญ  นิลวิจิตร  รองประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส  ผู้ประสานงานในการดำเนินการ  ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบริจาคเงินจัดซื้อที่ดินถวายวัดเกษมประทีป เนื่องจาก มีบุคคลประกาศขายที่ซึ่งอยู่บริเวณหน้าวัด และเป็นพื้นที่ ที่ชุมชนวัดเกาะสะท้อนใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญๆ ตามวิถีชุมชน เช่น ประเพณีไหว้เจ้าเข้าเมือง ฯ

 เป็นต้น
            ในขณะที่มีบุคคลจากศาสนิกอื่นมาแสดงตนขอซื้อ  และหากที่ดินดังกล่าวถูกซื้อไป จะเป็นการปิดก้นทางเข้าวัด และชุมชนจะไม่มีพื้นที่จัดกิจกรรมของชุมชน ดังนั้นคณะกรรมการวัดและชุมชน เห็นพ้องกัน               ขอรับบริจาคเงินจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล ถวายเป็นที่ธรณีสงฆ์ วัดเกษมประเทีป โดยมูลค่ารวม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถโอนเงินเข้าบัญชีวัด ในชื่อบัญชี " เงินบริจาคเพื่อจัดซื้อที่ดินวัดเกษมประทีป " ผ่าน ธ.กรุงไทย สาขาตากใบ เลขที่บัญชี 922-0-51055-3  ดังรายละเอียดแนบ และหากท่านประสงค์รับอนุโมทนาบัตร ขอความกรุณาท่านส่ง เลขประจำตัว ๑๓ หลัก ไปที่คณะกรรมการ ๑ ใน ๕ ท่าน ดังนี้ ๑.พระครูเกษมธรรมโกศล   เจ้าอาวาสวัดเกษมประทีป โทร 0895996905

๒.นายสุทธิพงค์ สินทรัพย์   ประธานกรรมการวัด ฯ โทร 0822649699

๓.นายเจริญ นิลวิจิตร์ กรรมการวัด ฯ โทร 0955726591

๔.นางดาริน จันทร์เพ็ญ กรรมการวัด ฯโทร 0899779245

๕.นางสาวเอมอร ทิมเทพ กรรมการและเลขานุการ โทร 0850774019

              ( หมายเหตุ)   ร่วมทำบุญแล้ว แจ้งสลิปได้ทุกช่องทาง และมีความประสงค์ขอรับใบอนุโมทนาบัตร เเจ้ง ได้เลย           การถวายที่ดินในบวรพระพุทธศาสนานั้น นับว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ร่วมทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า เป็นผู้มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ ห้องน้ำ โบสถ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกองค์ในวัด               ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น ในศาสนสถาน หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลุกสร้างหรือบังเกิดขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้เป็นผู้ถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพระพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย               ขออนุโมทนาสาธุทุกท่าน ที่ร่วมมหากุศลในครั้งนี้ ขอความสุขสวัสดี จงมีแก่สาธุชนโดยทั่วกัน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น