โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ ธุรกิจต่างๆ เข้าร่วมส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้ารับ งานประกาศรางวัลเกียรติคุณ “ กินรีทอง ” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๔


ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ ธุรกิจต่างๆ  เข้าร่วมส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้ารับ   งานประกาศรางวัลเกียรติคุณ “ กินรีทอง ”   ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๔


 ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ ธุรกิจต่างๆ  เข้าร่วมส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้ารับ   งานประกาศรางวัลเกียรติคุณ “ กินรีทอง ”   ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๔

วันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

บุคคลบันเทิง และ สื่อสารมวลชน

ศิลปิน นักแสดง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ออนไลน์

บุคคลตัวอย่าง ทรงคุณค่าต่อสังคม


..
🚩เรียนเชิญผู้ประกอบการ ผู้นำ ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจทุกสาขาทั่วประเทศ ผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชนส่งประวัติและผลงาน ขอเข้าร่วมประกวดรางวัลอันทรงคุณค่าเพื่อเชิดชู และการันตี ในผลงานธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของคนไทย

.
ชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก ได้มีการจัดกิจกรรมในหลายภาคส่วน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามนโยบายทางด้านการส่งเสริม

.


คนดี มีคุณธรรม จริยธรรมจึงได้ดำเนินงานทางด้านกิจกรรมเพื่อสังคมไทยคือ รางวัล คุณค่าแห่งบุคคล 

“ กินรีทอง ” ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๔

วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

บุคคลบันเทิง และ สื่อสารมวลชน

ศิลปิน นักแสดง โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ออนไลน์

บุคคลตัวอย่าง ทรงคุณค่าต่อสังคม

.
โดยตระหนักถึงคุณค่าของบุคคล คิดดี ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดี ทรงคุณค่าต่อสังคมไทย ในการยกย่องส่งเสริม คนดี บุคคล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน

.
ได้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประกาศเกียรติคุณรางวัลคุณค่าแห่งบุคคล “ กินรีทอง ” ครั้งที่ ๗

ประจำปี ๒๕๖๔ แบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ ตามสาขาอาชีพต่าง 


รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย

ร่วมสมทบทุนโครงการช่วยเหลือ

ประสบภัยพิบัติต่างๆมอบทุนการศึกษา

แก่น้องๆที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

ของชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก


โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกดังนี้


๑.เป็นบุคคลที่ทำ ให้เกิดประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ ริเริ่มหรือสนับสนุน โครงการสาธารณประโยชน ต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการศึกษา ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และการเมือง ตลอด ถึงการค้นคว้า

และวิจัยต่างๆ

๒.เป็นบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวที อย่างลึกซึ้งต่อผู้มีพระคุณ

๓.เป็นผู้ที่แสดงออกซึ่งความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากด้วยการอุทิศตนให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

๔.เป็นผู้ที่แสดงออก ซึ่งการปกป้อง พิทักษ์บุคคลอื่น หรือสังคม ด้วยความกล้าหาญเสียสละ 

โดยไม่เกรงกลัวต่อภยันตราย

๕.เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบตนเอง ต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ชื่อสัตย์โปร่งใส และมีจรรยาบรรณ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการทำงาน


เอกสารเพิ่มเติมดังนี้


๑. มีหลักฐานรับรองตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ อาทิ สำเนาบัตรประชาชน

๒. มีเอกสารและหลักฐานยืนยันในการประกอบอาชีพที่สุจริต อาทิ ใบรับรอง จากบริษัท ฯลฯ หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เช็คประวัติและคุณสมบัติ


👉 ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือรับคำปรึกษาได้ที่คณะกรรมการพิจารณาคัดสรร ชมรมปันน้ำใจ อุ่นไอรักหรือตัวแทนชมรมฯ


🌟🌟ชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก🌟🌟

องค์กรอิสระเพื่อสาธารณประโยชน์


⚡ผู้จัดงานและออแกไนซ์เซอร์ชื่อดังระดับประเทศ⚡


ท่าน กฤต สุวรรณวิไล ( คุณจิมมี่ ) ประธานชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก


ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทางชมรมมากๆคะ


👑Contact Info👑


ชมรมปันน้ำใจอุ่นไอรัก

องค์กรอิสระเพื่อสาธารณประโยชน์


ตำแหน่ง คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ดร. ทัศนีย์ ยานพาณิชย์  ฉายาโหราเลขศาสตร์ DR.PATTRESIA  อาจารย์แพททรีเซีย ศรีมันตรา


Line: https://line.me/ti/p/x39l9JGSpC


E-mail: pattresia69@gmail.com


📲:09-17-16-1555

 

เรายินดีให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น