โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

ข่าวสารจากภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.)โครงการอบรมฟรีหลักสูตรผู้นำคุณธรรม และธรรมาภิบาลสู่ภาคปฏิบัติ

 

ข่าวสารจากภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.)โครงการอบรมฟรีหลักสูตรผู้นำคุณธรรม
และธรรมาภิบาลสู่ภาคปฏิบัติ
ข่าวสารจากภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.)

โครงการสร้างผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาลสู่ภาคปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและป้องกัน
การทุจริตคอรัปชั่น ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน จำนวน 76 จังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2564
 
ผู้นำคุณธรรมนำความรู้และธรรมาภิบาลสู่ภาคปฏิบัติ

โครงการอบรมฟรีหลักสูตรผู้นำคุณธรรม
และธรรมาภิบาลสู่ภาคปฏิบัติ

ประชาสัมพันธ์สมาชิกรุ่นที่ 9
ผ่านระบบลิงค์การประชุมออนไลน์
เข้าอบรมออนไลน์ 23-25 เมษายน 2564 

เวลา .19.00-20.00 น. 
ส่งเอกสารการสมัครทางไลน์กลุ่ม

อบรมรุ่นที่ 9 ตารายการดังนี้คะ
1.กรอกใบสมัครติดรูปถ่าย
2.สำเนาบัตร ปชช./บัตรข้าราชการ 
3.รูปถ่ายภาพนิ่ง ติดบัตรสมาชิก
4.สลีฟโอนเงินค่าบัตร+ค่าส่งไปรษณีย์ 150 บาท

👉ท่านพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ 
ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ 
👉พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ 
เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ
👉ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์
ประธานฝ่ายวิชาการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ
👉ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
ผู้ประสานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ
👉ดร.ปทุมรัตน์ สีธูป เลขานุการ ฝ่ายวิชาการสนใจติดต่อสอบถาม
ผศ.ดร.ธเนศพล 081-5354795, 
ดร.ปทุมรัตน์ 065-914905

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.)
ดร.ทัศนีย์ ยานพาณิชย์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น