จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

ข่าวสารจากภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.)โครงการอบรมฟรีหลักสูตรผู้นำคุณธรรม และธรรมาภิบาลสู่ภาคปฏิบัติ

 

ข่าวสารจากภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.)โครงการอบรมฟรีหลักสูตรผู้นำคุณธรรม
และธรรมาภิบาลสู่ภาคปฏิบัติ
ข่าวสารจากภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.)

โครงการสร้างผู้นำคุณธรรมและธรรมาภิบาลสู่ภาคปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและป้องกัน
การทุจริตคอรัปชั่น ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน จำนวน 76 จังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 2564
 
ผู้นำคุณธรรมนำความรู้และธรรมาภิบาลสู่ภาคปฏิบัติ

โครงการอบรมฟรีหลักสูตรผู้นำคุณธรรม
และธรรมาภิบาลสู่ภาคปฏิบัติ

ประชาสัมพันธ์สมาชิกรุ่นที่ 9
ผ่านระบบลิงค์การประชุมออนไลน์
เข้าอบรมออนไลน์ 23-25 เมษายน 2564 

เวลา .19.00-20.00 น. 
ส่งเอกสารการสมัครทางไลน์กลุ่ม

อบรมรุ่นที่ 9 ตารายการดังนี้คะ
1.กรอกใบสมัครติดรูปถ่าย
2.สำเนาบัตร ปชช./บัตรข้าราชการ 
3.รูปถ่ายภาพนิ่ง ติดบัตรสมาชิก
4.สลีฟโอนเงินค่าบัตร+ค่าส่งไปรษณีย์ 150 บาท

👉ท่านพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ 
ประธานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ 
👉พลเอก ดร.กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ 
เลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ
👉ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์
ประธานฝ่ายวิชาการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ
👉ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
ผู้ประสานภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ
👉ดร.ปทุมรัตน์ สีธูป เลขานุการ ฝ่ายวิชาการสนใจติดต่อสอบถาม
ผศ.ดร.ธเนศพล 081-5354795, 
ดร.ปทุมรัตน์ 065-914905

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.)
ดร.ทัศนีย์ ยานพาณิชย์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น