โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564

" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมฌาปนกิจศพ พันเอก พิเศษ ณรงค์ แก้วทิพยเนตร อายุ ๘๓ ปี ณ วัดสะพาน ราชพฤกษ์"       " รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมฌาปนกิจศพ   พันเอก พิเศษ ณรงค์ แก้วทิพยเนตร  อายุ ๘๓ ปี   ณ วัดสะพาน ราชพฤกษ์"  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ร่วมฌาปนกิจศพ  พันเอก พิเศษ  ณรงค์แก้วทิพยเนตร  อายุ ๘๓ ปี

 ณ วัดสะพาน ราชพฤกษ์     " กายลาลับ ดับไปตาม 

กาลเวลา แต่คุณค่า ของความดี ที่ทำไว้ ยังคงอยู่มิรู้ลืม ยังฝังใจ มิมอดไหม้

เหมือนร่าง กายบนเมรุ "CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น