โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะ ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส (เป็นการส่วนพระองค์ )

 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะ  ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อม การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส (เป็นการส่วนพระองค์ )

      วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน

 พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อม การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเจษฎา  จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายก้องสกุล  จันทราช ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายกิตติพล  เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 นายวรงค์  แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน นายอนันต์  แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าการจัดแสดงนิทรรศการฯ โอกาสนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยประธานสภาสตรีแห่งชาติ พร้อมคณะฯ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานนิทรรศการของผู้ประกอบการ และกล่าวทักทายผู้ประกอบการทุกกลุ่มอย่างเป็นกันเอง
      การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงผลงานจัดนิทรรศการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium Otop  จำนวน 61 บูธ  จาก 38 อำเภอ ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้  แบ่งเป็นบูธนิทรรศการจำนวน  54 บูธ และ บูธสาธิตจำนวน 7 บูธ  รวมกลุ่มผู้ประกอบการที่จัดนิทรรศการทั้งสิ้นจำนวน 71 กลุ่ม  และภายในงานยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ขึ้นชื่อ  อาทิ ประเภทแกะสลักไม้ ประเภทปักผ้า ประเภทผ้าปาเต๊ะ ประเภทจักสาน ประเภทผ้าบาติก และประเภทผ้าทอ  เป็นต้น      สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีกำหนดเสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส (เป็นการส่วนพระองค์) ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564

 นับเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านไทย ที่สืบทอดงานศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทย ที่ทรงมีพระราชดำริจะอนุรักษ์ และฟื้นฟูงานศิลปะเหล่านั้นให้ดำรงอยู่ยั่งยืนตลอดไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น