โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564

นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในอำเภอรือเสาะ

 

นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในอำเภอรือเสาะ
วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะ เดินทางออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีจุดประสงค์เพื่อจัดหาโลหิตแก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลก เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วยรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของสภากาชาดไทยสภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติ ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากล เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้า สู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ ของสภากาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งของประชาชนสภากาชาดไทย เป็นสภากาชาดประจำประเทศไทย มีภารกิจปกป้องชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2436 เป็นองค์กรสาธารณกุศลไม่แสวงหาผลกำไร โดยมี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นสภายิกา,สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นอุปนายิกาในการนี้ นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน,นักพัฒนาต้นแบบ(นพต.),นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล(นพร.),ผู้นำสตรี,ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.) ร่วมบริจาคโลหิตด้วย โดยมียอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 209 รายและบริจาคโลหิตได้ จำนวน 138 รายๆละ 300 ซีซี รวมทั้งสิ้น 41,400 ซีซี เกินเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งอำเภอรือเสาะ จะรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตให้ได้จำนวนมากทุกครั้ง เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอกับความต้องการใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มีแผนในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามอำเภอและหน่วยงานต่างๆทุกๆ 3 เดือน โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวขอบคุณผู้ที่มาบริจาคโลหิตและผู้ส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ทำให้กิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จด้วยดี
 โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ,นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโสอำเภอรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิกอส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น