โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รศ.ดร.อนิส พัฒนปรีชาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวางรากฐาน มัสยิดบาโร๊ะบูตอเหนือ ถนนโคกเคียน ซอย 6 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส(ชมคลิป)

 

รศ.ดร.อนิส พัฒนปรีชาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวางรากฐาน มัสยิดบาโร๊ะบูตอเหนือ ถนนโคกเคียน ซอย 6 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส(ชมคลิป)


วันที่ 31 มกราคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะและประธานชมรมข้าราชการมุสลิมจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า รศ.ดร.อนิส พัฒนปรีชาวงศ์ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวางรากฐาน มัสยิดบาโร๊ะบูตอเหนือ ถนนโคกเคียน ซอย 6 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 ซึ่งเป็นการเริ่มต้นวางผัง ตั้งเข็มทิศ เพื่อให้ตรงกับกิบลัต(กะอ์บะฮ์) ที่นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย กลุ่มบ้านบาโร๊ะบูตอเหนือ เป็นกลุ่มบ้านหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านบาโร๊ะบูตอ หมู่ที่ 13 ตำบลโคกเคียน ระยะทางห่างจากมัสยิดเดิม(มัสยิดกูแบบือลือดี)ประมาณ 3 กิโลเมตร ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางไปละหมาดประจำวันและละหมาดวันศุกร์ สัปบุรุษจึงรวมกันปรึกษาหารือ มีการประชุมหลายครั้ง จนในที่สุดได้มีมติที่จะก่อสร้างมัสยิดบาโร๊ะบูตอเหนือ เริ่มต้นวางแผนในเดือนกรกฎาคม 2561  โดยมีที่ดินว่างอยู่กลางชุมชน จำนวน 300 ตารางวา โดยเจ้าของที่ดินเดิม คือ รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 100 ตารางวา ประชาชนในชุมชนได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 200 ตารางวา คิดเป็นเงินค่าที่ดินที่เจ้าของบริจาค 440,000 บาท ซื้อเพิ่ม 880,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,320,000 บาท มีการถมดินปรับพื้นที่ 224,000 บาท และต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างมัสยิด ขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 22 เมตร เป็นอาคารชั้นครึ่ง รูปแบบอาคารทรงมลายูดังเดิม สามารถจุคนละหมาดได้ 300 คน ใช้งบประมาณจากผู้บริจาค จำนวน 4 ล้านบาท ใช้ระเวลาก่อสร้าง 360 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเดือนรอมฎอนปีหน้า และมีแผนในการก่อสร้างอาคารโรงเรียนตาดีกา(ฟัรดูอิน)ภาคบังคับสำหรับเด็กเล็ก อายุ 6-12 ปี ซึ่งจะเรียนวันเสาร์,อาทิตย์
 เพื่อพัฒนาเด็กในด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ด้านศาสนาควบคู่สามัญ จะทำให้สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนาที่ถูกต้อง สร้างความสันติสุขในครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป มีคณะกรรมการในการดำเนินงาน ดังนี้ 1.นายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ เป็นประธาน 2.ดร.อิบรอเฮง ดอเลาะ รองประธานคนที่ 1, 3.พ.ต.ท.มานพ วิวรรธนาโรจน์ รองประธานคนที่ 2, 4.นายชัยสิทธิ์ พัฒนปรีชาวงศ์ รองประธานคนที่ 3, 5.นายแวรูซมี แวยะโก๊ะ 6.นายสุรัติ สรรเพชุดา 7.นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ 8.นายอานนท์รุสลัน ดาโอ๊ะ 9.นายนิอับดุลรอมาน มูฮา 10.ดร.อนิส พัฒนปรีชาวงศ์ 11.นายอายุ มะแซ 12.นายนุช ดือราแม 13.นายอัดนัน รอเซะ (ลำดับที่ 5-13 เป็นกรรมการ) 14.นายเจ๊ะสุไลมาน บาแม กรรมการและเลขานุการ 15.นายกัสฟี ดอแม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งการเริ่มต้นในวันนี้ มีการตีผัง ปักหมุดที่จะตอกเสาเข็ม ปรับพื้นที่อีกบางส่วน เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าและดูอาขอพรจากอัลลอฮ์ เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างมัสยิดเป็นไปด้วยความราบรื่น สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น