โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

" ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี "

 

 " ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดี "

 


     ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมมนตรี คำแหง ช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดินเดินทางลงพื้นที่มาบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดิน จังหวัดปัตตานี...เจ้าของร้านกะมา ข้าวยำราชา จังหวัดปัตตานี ทราบข่าวว่ารายการคืนคุณให้แผ่นดินลงมาจังหวัดปัตตานีเพื่อมาถ่ายทำรายการคืนคุณให้แผ่นดินเพื่อให้ผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนได้รับทราบการปฎิบัติหน้าที่ของกองทัพภาคที่ ๔เพื่อปกป้องพี่น้องประชาชน เจ้าของร้านกะมา ข้าวยำราชา ได้มอบตัฟฮีมุลกุรอาน ความหมาย คัมภีร์ อัล-กุรอาน เล่ม ๑  เพื่อไว้ศึกษาข้อมูลและเข้าใจคัมภีร์ อัลกุร- อานได้อ่านอย่างลึกซึ้ง และสามารถเข้าใจคัมภีร์ อัลกุร-อาน

      


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น