โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

“นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนมอบเงินค่าสวนยางทรงเช่าของสมาชิกศิลปาชีพ ของอำเภอรือเสาะ จังหวัดนริวาส”

 

นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนมอบเงินค่าสวนยางทรงเช่าของสมาชิกศิลปาชีพ ของอำเภอรือเสาะ จังหวัดนริวาส
                         วันที่ 14 มกราคม 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนมอบเงินค่าสวนยางทรงเช่า ของสมาชิกศิลปาชีพ ของอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส                                ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเช่าสวนยางของราษฎรจังหวัดนราธิวาสที่มี

เส้นย่านลิเภาขึ้นภายในสวนยาง และให้เก็บเส้นย่านลิเภาส่งมายัง สวนจิตรดา โดยทรงจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับที่ทักษิณราชนิเวศน์ แต่เนื่องจากไม่ได้มีการเสด็จฯ แปรพระราชฐาน จึงคิดค่าเช่าสวนยางให้เฉพาะรายที่ส่งเส้นย่านลิเภาไปสวนจิตรดา ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง กันยายน 2563 จำนวน 74 ราย รวมเป็นเงิน 922,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)โดยแยกเป็นของอำเภอตากใบ จำนวน 36 ราย เป็นเงิน 374,000.-บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) อำเภอสุไหงบาดี จำนวน 9 ราย เป็นเงิน 128,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) อำเภอเจาะไอร้อง จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) อำเภอรือเสาะ จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 248,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) และอำเภอยี่งอ จำนวน 9 ราย เป็นเงิน (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมทั้งสิน 74 ราย เป็นเงิน 922,000.-บาท (เก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมหลังจากประกอบอาชีพหลัก สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ้งเป็นความปลื้มปิติของพสกนิกรชาวไทย สร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณมาโดยตลอด
                                โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ,นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง,นายฐิติภัทร เที่ยงถิ่น ปลัดอำเภองานยุทธศาสตร์, นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอรือเสาะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมบึงบัวบากง ที่ว่าการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น