โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

อาลัย..ครั้งสุดท้าย พระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ) “พงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก” วีรบุรุษคนกล้าชายแดนใต้ คนดี..ไม่มีวันตาย (ชมคลิป)

 

อาลัย..ครั้งสุดท้าย พระราชทานเพลิงศพ (กรณีพิเศษ)  พงษ์พันธ์  จันทร์เล็ก   วีรบุรุษคนกล้าชายแดนใต้ คนดี..ไม่มีวันตาย (ชมคลิป)     ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้/ ภาพข่าว/รายงาน


  พิธีอัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นายพงษ์พันธ์  จันทร์เล็ก  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้


         เมื่อวันที่ 7  มกราคม  2564  เวลา16.30 น. ที่ผ่านมา พลตรีธิรา แดหวา รองแม่ทัพภาคที่ 4 ,ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี  เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายพงษ์พันธ์  จันทร์เล็ก  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ผู้วายชนม์ เป็นกรณีพิเศษ นับเป็นสรรพสิริมงคลอันสูงยิ่งที่ได้รับในวาระสุดท้ายของชีวิตและเป็นเกียรติ์ประวัติอันสูงสุดแก่วงศ์ตระกูล จันทร์เล็ก


       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ทรงพระราชทาน กล่องเพลิงพระราชทานให้กับนายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก  ณ.วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
      โดยมี พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจเสริมสร้างความร่วมมือ/ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค ๔ สน.พลตรีธิรา แดหวา รองแม่ทัพภาคที่ 4 ,ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี นายอัยย์ เพชรทอง เลขาธิการ องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ (อปพส.) ศ.ดร.ดุษฎีวัฒน์  แก้วอินทร์ ประธานชมรมพิทักษ์พุทธ นายวิรัตน์ มะลิสุวรรณ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. ผอ.สัญญา วัชรพันธุ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ พรหมสัง เลขาธิการ สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. ร.ต.อ.หิรัญย์เศรษฐ เเสงเทียน รองประธาน สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลาข้าราชการ  ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และประชาชน เป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี  บรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้า
         ภายในงานมีเจ้าหน้าที่อัญเชิญหีบเพลิงพระราชทานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำไปวางไว้ที่พานหน้าศพ ก่อนที่..นายพงษ์นิมิตร แก้วแดง ประธานสภาเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ จะอ่านรับสั่งและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้

          หลังจากนั้น นางสรัญญา สาครเจริญ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายรับประกันคุณภาพบริษัทซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ ประเทศไทย จำกัด บุตรสาวของนายพงษ์พันธ์  จันทร์เล็ก   ได้อ่านประวัติผู้วายชนม์ จากนั้นพลตรีธิรา แดหวา รองแม่ทัพภาคที่ 4 ,ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี    ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้ามหาบังสุกุล โดยมีพระสุนทรปริยัติวิธาน จร.วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ประธานฝ่ายพระสงฆ์พิจารณาผ้ามหาบังสกุล ต่อไป


        สำหรับ ประวัติของนายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก เพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์แก่ผู้วายชนม์

ชาติกำเนิด

นายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก ชื่อเดิม แช่ม เกิดเมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 ปีระกา ที่บ้านเลขที่ 47 หมู่1 ต.ลำพะยา อ. เมือง จ. ยะลา เป็นบุตรชายคนเดียวของคุณแม่เลี่ยน แก้วแดง กับคุณพ่อวัน จันทร์เล็ก เนื่องจากพ่อแม่แยกทางกัน คุณพงษ์พันธ์ จึงได้รับการเลี้ยงดูเสมือนลูกจากยายห้อง แก้วแดงสืบมาจนเติบใหญ่


อุปนิสัย

เป็นคนจิตใจดี  มีความอ่อนโยน ใจกว้าง  เอื้เฟื้อเฟื้อเผื่อแผ่น  ในแง่ของการทำงานเป็นคนมุ่งมั่นจริงจัง ทั่มเทกับการทำงาน เสียสละ เพื่อส่วนรวม
การศึกษา

เข้าเรียนที่โรงเรียนวัดลำพะยาจนจบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่4 และได้ออกมาทำงานหาเลี้ยงชีพ จนได้แต่งงานมีครอบครัว แต่ท่านยังมีความมุ่งมั่นในการเรียน จึงลงเรียนกศน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ จนสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จาก กศนจังหวัดยะลา

ชีวิตการครองเรือน

คุณพ่อพงษ์พันธ์ สมรสกับนางจิตรา แก่นจันทร์ พำนักอยู่ที่ ต.แป้น อ. สายบุรี จ. ปัตตานีมีบุตรธิดา รวม 3 คน ได้แก่

1. นางกนกวรรณ ไชยรัตน์ จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการ ปัจจุบันทำงานศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

2. นางสรัญญา สาครเจริญ จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์เคมี ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปัจจุบันทำงานบริษัทซูมิริโกะ อีสเทิร์น รับเบอร์ ประเทศไทย จำกัด

3. นางสุภาวดี พัฒนกรด จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการ ปัจจุบันทำงานบริษัททีทีเอส เอ็นจิเนียริ่ง(2004)จำกัด

คุณพ่อพงษ์พันธ์ ได้รับอุปการะบุตรบุญธรรม 1คน คือนางสาวจันทร์เพ็ญ แซ่โง้ว จบการศึกษาอนุปริญญา ปวส สาขาช่างไฟฟ้า ปัจจุบันประกอบอาชีพส่วนตัว
เกียรติประวัติและการทำงาน

   นายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก เป็นบุคคลที่ทำงานด้วยความเสียสละ  มุ่งมั่น  กล้าหาญ  และมีอุดมการณ์ โดยมีการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ  ดังนี้

1. ขณะปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส)เมื่อปีพ.ศ.2518ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจเข้าติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรง เกิดเหตุปะทะ ตรวจยึดอาวุธปืน เครื่องกระสุนและสามารถวิสามัญคนร้ายจำนวนหลายราย

2. ขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดยะลา(สจ ยะลา) ได้ผลักดันให้มีการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคได้แก่ ถนน, ประปา, ไฟฟ้า, โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และการพัฒนาด้านอื่นๆมากมาย ทั้งในพื้นที่ตำบลลำพะยา เอง พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง

3. ขณะทำงานด้านการเมืองสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์สาขายะลา, ประธานกรรมการพรรคสาขายะลา ผู้อำนวยการเลือกตั้งอำเภอเมืองยะลา ในสมัยพณท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนั้น ได้นำเสนอโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาพื้นที่ผ่านทางพรรคประชาธิปัตย์หลายโครงการ

4. ขณะดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ ได้ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆที่ช่วยให้ชาวไทยพุทธสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม เช่นโครงการ ชาวพุทธคืนถิ่น การชะลอนโยบายการควบรวมโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กเนื่องจากมีผลกระทบต่อบุตรหลานชาวไทยพุทธ เสนอให้โรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดนใต้มีสถานที่ประกอบอาหารทั้งครัวพุทธและมุสลิม เสนอให้วันสารทเดือน10 เป็นวันหยุดราชการของชาวไทยพุทธในภาคใต้ สร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงภัยคุกคามของกลุ่ม BRN ต่อพระพุทธศาสนาให้กับชาวไทยพุทธในพื้นที่และนอกพื้นที่ในจังหวัดต่างๆและฟื้นฟูวัด สำนักสงฆ์ร้าง ซ่อมแซมบ้านชาวไทยพุทธที่ยากไร้ในพื้นที่จำนวน 251 หลัง เป็นต้น

5. ขณะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสำนักงานเลขานุการคณะประสานงานระดับพื้นที่ (สล3)ได้มีส่วนช่วยเหลือ สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม


ผลงานด้านอื่นๆ

1. ความสามารถทางด้านดนตรี เป็นนักแต่งเพลง นักร้องนำ นักดนตรีสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดอาทิเช่น กีตาร์ คีย์บอร์ด แซคโซโฟน และนักร้องนำ ของวงดนตรี สาวบ้านแต้ ได้บันทึกแผ่นเสียงโดยใช้ชื่อ ศรีไพรเมืองยะลา มีเพลงดังคือ อัยยะหละกะ ซึ่งท่านได้ประพันธ์คำร้องและทำนองด้วยตนเอง

2. ความสามารถด้านสื่อสารมวลชนได้เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์ชาวใต้ และทำงานจัดรายการวิทยุ เป็นดีเจ สวท.ยะลา ชื่อรายการ รักบ้านเกิด

            จากประวัติการทำงานงาน  และพฤติกรรมของนายพงษ์พันธ์  จันทร์เล็ก  ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา  ชาวพุทธ  รวมทั้งผลักดันงานนโยบายต่างๆ นำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่  ประสบความสำเร็จในหลายโครงการทำให้ได้รับการยอมรับ  สร้างศรัทธา  และความไว้วางใจ แก่คนในพื้นที่เป็นอย่างมาก  ส่งผลดีอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นทีจังหวัดชายแดนภาคใต้

 


คุณพ่อพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก เป็นคนจิตใจดี มีความอ่อนโยน ใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ในแง่ของการทำงานเป็นคนมุ่งมั่นจริงจัง ทุ่มเทกับการทำงาน เสียสละเพื่อส่วนรวม

 

 

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น