โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

" เบื้องหลัง....รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมงานพิธีบวงสรวงท้าวยะสังกะอสูรและพิธีเทวาภิเษก เหรียญท่านท้าวยะสังกะอสูร ณ บริเวณหน้าศาลท่านท้าวยะสังกะอสูร "

 

" เบื้องหลัง....รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ร่วมงานพิธีบวงสรวงท้าวยะสังกะอสูรและพิธีเทวาภิเษก เหรียญท่านท้าวยะสังกะอสูร ณ บริเวณหน้าศาลท่านท้าวยะสังกะอสูร "

 


   


ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อม มนตรี คำแหง หัวหน้าช่างภาพรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ...บันทึกเทปโทรทัศน์รายการคืนคุณให้แผ่นดินงานพิธีบวงสรวงท้าวยะสังกะอสูรและพิธีเทวาภิเษกเหรียญท่านท้าวยะสังกะอสูร ณ บริเวณหน้าศาลท่านท้าวยะสังกะอสูร

 งานพิธีบวงสรวงท่านท้าวยะสังกะอสูรของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ ๖๒

พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี   ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ประธานกิติมศักดิ์

 


พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ประธานดำเนินงานจัดสร้าง

 


 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศโดย พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร ประธานจุดเทียนชัย อธิษฐานจิตปรกโดย

๑. พระราชสุวรรณเวที เจ้าอาวาส วัดสุวรรณคีรี กรุงเทพฯ

๒.พระอธิการขวัญ นาถธมโม วัดบางคูวัดนอก ปทุมธานี

๓.พระครูสุวรรณโชติ หลวงพ่อตี๋ วัดหูช้าง นนทบุรี

๔.พระนันทวิริยาภรณ์ หลวงพ่ออ่าง สิริจนโท วัดใหญ่สว่างอารมณ์ นนทบุรี

และเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรด้วยพระสงฆ์ ๙ รูป

 


ประวัติท้าวยะสังกะอสูร

 

" ...กูมาอยู่ตั้งนานทำไมไม่สร้างบ้านให้กูอยู่ หยามใจกูนัก กูจะแช่งมึง ไม่ให้อยู่เย็นเป็นสุข สร้างให้ทั้งทีก็คับแคบ เพราะกูเป็นยักษ์... "

 

     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2500 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรได้ย้ายที่ทำการ จากกระทรวงกลาโหมมาอยู่อาคารหลังใหม่ เลขที่ 124 -126 ถนนวิภาวดีรังสิต ได้มีการนำปืนใหญ่สมัยโบราณมาตั้งไว้บริเวณประตูทางเข้า-ออก จำนวน 2 กระบอก ปืนดังกล่าวนี้มีเลขยันต์กำกับอยู่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ เป็นเสมือนของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ ประจำหน่วย ต่อมาในปี พ.ศ.2503 พลโท เฉลิม มหัทธนานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในขณะนั้น ได้ดำริให้จัดตั้งศาลพระภูมิขึ้นเพื่อสักการะบูชา ในขณะที่กำลังประกอบพิธีในขณะนั้นเล่าว่า พราหมณ์ผู้กระทำพิธีได้แสดงอาการเกรี้ยวกราด พูดจาเสียงดังแล้วประกาศก้องว่า "...กูมาอยู่ตั้งนานทำไมไม่สร้างบ้านให้กูอยู่ หยามใจกูนัก กูจะแช่งมึง ไม่ให้อยู่เย็นเป็นสุข สร้างให้ทั้งทีก็คับแคบ เพราะกูเป็นยักษ์..."

     ในช่วง 10 ปีหลังจากนั้นได้เกิดเหตุการณ์ไม่ดีต่างๆ หลายเหตุการณ์ ทั้งๆ ที่ในช่วงเวลานั้น การเซ่นไหว้บูชา และการตั้งเครื่องสังเวยก็กระทำอยู่มิได้ขาด แต่ของที่นำมาถวายส่วนใหญ่จัดเป็นสุรายาดอง และอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ ซึ่งล้วนเป็นของที่พระภูมิเจ้าที่ไม่โปรดทั้งสิ้น แต่เวลานั้นไม่มีผู้ใดทราบมาก่อน ต่อมาเมื่อศาลพระภูมิเริ่มชำรุดทรุดโทรม พลโท อาจ ชาตินักรบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในขณะนั้น 

จึงให้มีการเปลี่ยนศาลพระภูมิใหม่ ให้มีขนาดใหญ่โตโอ่โถงขึ้นโดยได้นิมนต์พระครูบาธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มากระทำพิธีตั้งศาลพระภูมิใหม่แทนศาลพระภูมิเดิม เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2524 พระครูบาธรรมชัย แจ้งให้ทราบว่าพระภูมิเจ้าที่ที่สถิตอยู่ ณ ศาลพระภูมิแห่งนี้ เป็นยักษ์ชั้นเทพ มีนามว่า "ท้าวยะสังกะอสูร" ไม่โปรดเครื่องสักการะบูชาที่เป็นเครื่องดองของเมา และอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ หลังจากนั้นเป็นต้นมา การสักการะบูชาจึงได้กระทำอย่างถูกต้อง นักศึกษาข้าราชการและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสิริมงคลสืบต่อกันมาตราบเท่าทุกวันนี้

 


       นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการ รุ่นที่ ๖๒ ได้จัดสร้างเหรียญ ท่านท้าวยะสังกะอสูร รุ่น อำนาจ บารมี คุ้มภัยเพื่อเป็นสิริมงคลและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจปกป้องคุ้มกันภัยโดยวัตถุประสงค์ของเงินรายได้มีดังนี้

๑. เพื่อนำเงินรายได้ไปดำเนินการเกี่ยวกับสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์

๒. เป็นทุนการศึกษาแด่พระภิกษุและสามเณรที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อสอบพระปริยัติธรรมวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

๓.มอบให้เป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการของวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๔.เพื่อเป็นกองทุนบำรุงภูมิทัศน์ ศาลท่านท้าวยะสังกะอสูรและจัดทำเครื่องทรงถวาย

 

  อย่าลืมติดตามชมภาพและบรรยากาศงานพิธีบวงสรวงท้าวยะสังกะอสูรและพิธีเทวาภิเษก

เหรียญท่านท้าวยะสังกะอสูร ณ บริเวณศาลท่านท้าวยะสังกะอสูร "

ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันจันทร์ เวลา 23.30 - 24.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

 

CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคุณคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น