โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564

🏷แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในปอเนาะ โต๊ะเด็ง 🏷

 🏷แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในปอเนาะ โต๊ะเด็ง 🏷 
》เมื่อ 11 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. ที่สถาบันการศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม ตำบลโต๊ะเด็ง  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พ.อ.เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในโอกาสที่เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร เยาวชนกลุ่มนักเรียน

 ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ศึกษา และอาศัยประจำอยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สูงอายุ เป็นขวัญและกำลังใจ ก่อนมอบหมายหน่วยในพื้นที่เข้าสนับสนุนกำลังพล และเครื่องมือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้แก่สถาบันศึกษาเพื่อรองรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งที่อาศัย บนพื้นฐานและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ได้ในสังคมตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน 
สำหรับสถาบันศึกษาปอเนาะอิสลามเป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 ภายใต้การนำของโต๊ะครู (บาบอ) หะยีมะยูโซ๊ะ เจะกูโน อุสตาส และประชาชนในชุมชนที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาตามหลักคำสอนของศาสนา แนวทาง และวัฒนธรรมของคนไทยมุสลิม ที่ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินและเงินทุนเพื่อจัดสร้างปอเนาะขึ้น เพื่ออบรมจริยธรรมสอนศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชน พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม ปัจจุบันมีกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะแห่งนี้กว่า 50 คน 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น