โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564

ขอแจ้งข่าวด่วนรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ปรับเวลาออก อากาศใหม่เริ่ม 18 ม.ค.2564 ตรงกับ "วันกองทัพไทย"


       

ขอแจ้งข่าวด่วนรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ปรับเวลาออก อากาศใหม่เริ่ม 18 ม.ค.2564   ตรงกับ "วันกองทัพไทย"

    

" รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ปรับผังออกอากาศรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วัน - เวลาออกอากาศใหม่..เริ่มออกอากาศเทปแรก วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 ตรงกับ

" วันกองทัพไทย 2564 " เพื่อผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือน " 


    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 

  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


         ขอแจ้งข่าวด่วนปรับเปลี่ยนวัน - เวลาใหม่ของรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศเทปแรก .....

ตรงกับวันกองทัพไทย 2564 


รายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศทุกวันจันทร์เทปแรก..วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 23.30 - 24.00 นาฬิกา ( เวลา 5 ทุ่มครึ่ง ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

ความยาวเนื้อหา 30 นาที

คุณสุรีย์พร ดวงทอง

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน 


CR: ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


 

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น