จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รมว.ยธ. ลงนามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ และมอบประกาศฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 รมว.ยธ. ลงนามข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ และมอบประกาศฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 24 และรุ่นที่ 25 และเป็นประธานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
โดยมี ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ  ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงนามร่วมกับ นาย เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ และนายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการกฎหมาย ร่วมลงนามเป็นพยาน   พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงแรมไมด้า 
ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ด้านกฎหมาย ด้านการเงิน

การไกลเกลี่ยข้อพิพก ตมพระรชบัญญัติกรไล่เกลี่ยข้อพิพาท พศ 2562 และ การบูรณาการความร่วมมือ

ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตมพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ2558จากนั้น เวลา 15.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกลเกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 24 และ 25 จำนวน 101 คน โดยมี ผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีว่าที่ร้อยตรีธนกร เจียโหงว ประธานผู้ไกล่เกลี่ย รุ่น 24-25 นายโฆสิต สุวินิจจิต,นายธนิก (ชัยปรุฬห์ ) ชูทุ่งยอ ประธานจัดหาทุนผู้ไกล่เกลี่ยรุ่น 24-25 ,นางสาวอุษามณี พูลเกิด(ไวทยานนท์) ประชาสัมพันธ์ผู้ไกล่เกลี่ย  รุ่น 24-25 เข้ารับวุฒิบัตร และรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการไกลเกลี่ยข้อพิพาท ในครั้งนี้ด้วย

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น