โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปีตรงกับวันพ่อแห่งชาติรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ..ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น.

 

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ..ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น.      วันที่ ๕ ธันวาคม

   ของทุกปีตรงกับวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และเป็นวันชาติ และเป็นวันดินโลก ตรงกับวันที่ ๕  ธันวาคมนั้น สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา (World Congress of Soil Science) ครั้งที่ ๑๗ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕  ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences)
ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน
 รายการคืนคุณให้แผ่นดิน..วันศุกร์นี้ขอนำเสนอฝายชะลอน้ำแบบถาวร กองกำลังสุรสีห์ โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  ในพื้นที่บริเวณอ่าง

เก็บน้ำโป่งแห้ง บ้านห้วยม่วง  หมู่ที่ ๓  ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

  รายการคืนคุณให้แผ่นดินได้รับเกีบรติจากท่านพลโท เยี่ยมชัย  บุตรดาวงษ์  นายทหารนอกราชการ  ที่ปรึกษากอง

กำลังสุรสีห์ มาเป็นวิทยากรลงพื้นที่ร่วมกับพี่น้องประชาชนบ้านห้วยม่วง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  ในการสร้างฝายชะลอน้ำแบบถาวร 

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๔๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


CR: ศิริพร จงศิริ  ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น