โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ขอเชิญร่วมส่งชื่อประวัติและผลงานเข้ารับรางวัล BEST CEO & BUSINESS AWARDS 2021 (คลิกดูรายเอียด)

 ขอเชิญร่วมส่งชื่อประวัติและผลงานเข้ารับรางวัล   BEST CEO & BUSINESS AWARDS 2021   (คลิกดูรายเอียด)          รางวัลอันทรงคุณค่าจากความสำเร็จ ด้วยมาตรฐานทางธุรกิจ เพื่อเชิดชู และการันตี ในผลงานการบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ชั้นนำ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างกำลังใจและเป็นแนวทางการบริหารจัดการของบุคคล องค์กร ในการปฏิบัติหน้าที่ การงาน วิสัยทัศน์ จนประสบความสำเร็จในองค์กร หน่วยงานและธุรกิจ ทั้งส่วนบุคคล และองค์กร เพื่อเป็นแบบอย่างและกำลังใจในการพัฒนาบ้านเมือง เศรษฐกิจและประเทศชาติต่อไป วัตถุประสงค์ของการจัดงาน 

1. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขัน ยกระดับ และรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ของไทย เปิดตลาดในต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเองได้อย่างถูกต้อง และยั่งยืน

3. สร้างชื่อเสียงทางธุรกิจการค้าให้เป็นที่รู้จักและกระจายในตลาดต่างประเทศโดยผู้ส่งออกสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและองค์กรอย่างยั่งยืนและถาวร สู่ระดับธุรกิจสากล

        ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:00 น. TOT อาคาร 9 ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ประธานมอบในพิธี ท่านพลเอก เชษฐา ฐานะจาโร 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากลInternational Corporate and Business Development Club


ตำแหน่ง: รองประธานฝ่ายบริหารชมรม 2 และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์คัดเลือกบุคคล


ดร. ทัศนีย์ ยานพาณิชย์ ฉายาโหราเลขศาสตร์ DR.PATTRESIAอาจารย์แพททรีเซีย ศรีมันตรา โทร.09-17-16-1555 ไลน์ 09-17-16-1555
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น