โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ขอเชิญ บุคคลากรหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการเอกชน เยาวชน นิสิต และประชาชน ทุกสาขาอาชีพ ร่วมงานรับรางวัลเกียรติคุณ "อาชาไนย "ต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จ ครั้งที่ 1(คลิกดูรายรายเอียด)

 ขอเชิญ  บุคคลากรหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการเอกชน เยาวชน นิสิต และประชาชน ทุกสาขาอาชีพ ร่วมงานรับรางวัลเกียรติคุณ "อาชาไนย "ต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จ ครั้งที่ 1(คลิกดูรายรายเอียด)
 เรียนเชิญ บุคคลากรหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการเอกชน เยาวชน นิสิต และประชาชน ทุกสาขาอาชีพ ร่วมงานรับรางวัลเกียรติคุณ อาชาไนย เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจสนุบสนุนผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง 

มีความสำเร็จในกิจการ มีความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทำคุณประโยชน์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ต่อสังคม งานด้านธุรกิจประสบความสำเร็จบริหารงานธุรกิจ งานด้านสื่อมวลชนและศิลปิน งานด้านองค์กรที่รับผิดชอบ รวมถึงผู้มีอาชีพอิสระ นักบวช เยวชน นิสิต 
ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ ในการขับเคลื่อนประเทศชาติร่วมกัน โดยที่รางวัลเกืรติคุณอันทรงคุณค่านี้เป็นที่ประจักษ์อย่างภาคภูมิใจ จึงขอเรียนเชิญท่านที่ประสงค์ร่วมงานครั้งนี้ส่งผลงานและประวัติย่อ มาเพื่อรับรางวัล ขอขอบพระคุณทุกๆท่านร่วมงานประกาศรางวัลเกียรติคุณประจำปีพุทธศักราช 2564

" รางวัลอาไนย " ต้นแบบผู้นำแห่งความสำเร็จ ครั้งที่ 1

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

TOT ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 2 ถนน แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.สนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากล  International Corporate and Business  Development Club


ดร. ทัศนีย์ ยานพาณิชย์  ฉายาโหราเลขศาสตร์ DR.PATTRESIA

อาจารย์แพททรีเซีย ศรีมันตรา ตำแหน่ง: รองประธานฝ่ายบริหารชมรม 2

และคณะกรรมการกิตติมศักดิ์คัดเลือกบุคคล

โทร 09-17-16-1555 ไลน์ 09-17-16-1555

 


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น