โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายกสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนา จซต. ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 (ชมคลิป)  พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  นายกสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนา จซต.  ประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

      ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก. ศูนย์รวมข่าวสมาพันธ์ไทยพุทธ จซต.
เมื่อวันที่ 21  พฤจิกายน  2563  ที่บ้านพัก ค่ายสิริธร  ตำบล เขาตูม  อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี   พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล  นายกสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม/ประธานกองทุนเติมบุญ, พระอาจารย์บุญมา ได้เข้าร่วมประชุมหารือ/ ประสานงาน กับสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้


        โดยมี พ.อ.สุรเทพ  หนูแก้ว   รอง ผบ.มทบ. 42 รอง ผอ.รมน. จังหวัดสงขลา  นายพงษ์พันธ์  จันทร์เล็ก  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้  และประธานและคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส และ4 อำเภอสงขลา พร้อมทั้งองค์กรพระพุทธศาสนาอื่นๆผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ   ประเด็นการขับเคลื่อนงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแผนงาน/โครงการ ที่จะดำเนินงานโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2565 ด้านพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนชาวพุทธ
   เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการเปิดเวทีเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็น ความต้องการและข้อเสนอแนะของสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้

    เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมผลักดันเข้าสู่โครงการไทยเข้มแข็งเพื่อเสริมศักยภาพของประชาชน รวมทั้งการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา และการฟื้นฟูศาสนสถานในพื้นที่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น