จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(ชมคลิป) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ประชุมรณรงค์การหาเจ้าภาพทอดผ้าป่าให้กับวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ในจังหวัดนราธิวาส ที่ยังตกค้างอยู่ จำนวน 13 แห่ง

 

 (ชมคลิป) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส ประชุมรณรงค์การหาเจ้าภาพทอดผ้าป่าให้กับวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ในจังหวัดนราธิวาส ที่ยังตกค้างอยู่ จำนวน 13 แห่ง


ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก. ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้
      เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา  เวลา 13.00 น.     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส       โดย นายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมรณรงค์การหาเจ้าภาพทอดผ้าป่าให้กับวัด สำนักสงฆ์ และที่พักสงฆ์ ในจังหวัดนราธิวาส ที่ยังตกค้างอยู่ จำนวน 13 แห่ง 

 
     สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการ และทุกองค์กรเอกชน องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาภายในจังหวัด ได้ร่วมใจกันรับเป็นเจ้าภาพการทอดผ้าป่า ได้ครบทั้ง 13 แห่ง


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น