โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

" มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

 " มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีดำเนินการตามพระราชกระแสของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในอันที่จะช่วยให้เด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเท่าเทียมคนปกติได้โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม "

 


   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกมาร่วมงานรับ

      รางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ        บุคคลตัวอย่าง    ที่ทรงคุณค่าแห่งชาติ       ประจำปี 2563  ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพฯและบริจาคเงินบางส่วนที่ผู้ใหญ่ใจดีมอบผ่านทางรายการคืนคุณให้แผ่นดินเข้ามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 เด็กนักเรียนมาจากทั่วประเทศได้รับการเรียนการสอนที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้น้องๆสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อายุ 4-14 ปี มีทั้งเด็กประจำและเด็กไปกลับ จำนวน 256 คน มีการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

 ' คนเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน "

 

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น