จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

"ชาวนราธิวาส ร่วมแสดงความยินดีกับ "บุญช่วย หอมยามเย็น" ปลัดจังหวัดนราธิวาส ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

 

"ชาวนราธิวาส ร่วมแสดงความยินดีกับ "บุญช่วย หอมยามเย็น" ปลัดจังหวัดนราธิวาส ย้ายไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวขอบคุณชาวนราธิวาสที่มาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ ในโอกาสที่ได้เลื่อนตำแหน่งและได้กล่าวอำลาเพื่อเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ ถึงแม้ว่าท่านได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกันแม้เพียงระยะเวลาสั้นๆเพียง 1 ปี
 แต่มีความประทับใจที่จังหวัดนราธิวาส มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งมีน้ำตกและชายหาดที่สะอาดสวยงามน่าเที่ยว มีผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะลองกองเป็นผลไม้ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทุเรียนพันธุ์ดี มีอะไรที่น่าจดจำมากมาย
 โดยเฉพาะความมีความน้ำใจของประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาส จากการไปเยี่ยมเยียนพบปะประชาชน ทั้ง 13 อำเภอ มีความเป็นมิตร ประชาชนเป็นชาวมุสลิม 80% มีความรัก ความเมตตา มักจะให้อภัยต่อกัน ดำรงชีวิตแบบพอเพียง เหตุการณ์ความไม่สงบก็ลดลงเรื่อยๆ จนจะกลับสู่ภาวะปกติแล้ว หากมีโอกาสจะขออาสามาทำงานที่จังหวัดนราธิวาสอีก เนื่องจากมีความรู้สึกผูกพันที่ได้ดำรงตำแหน่งปลัดนราธิวาสเป็นจังหวัดแรก บ้านเดิมอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี
 ส่วนใหญ่ทำงานแถวภาคกลางและทำงานในส่วนกลางสังกัดกรมการปกครอง มีโอกาสมาทำงานที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)ยะลา เป็นระยะเวลาหนึ่ง กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ ว่าที่ร้อยตรีจิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดกรมการปกครองของจังหวัดนราธิวาส สมาชิกอส.และประชาชนร่วมแสดงความยินดีและขออวยพรให้ท่านเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ด้วยสวัสดิภาพและก้าวหน้าในหน้าที่ราชการต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น