โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

" Every religion teaches people to be good.” " ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี " " สถาปัตยกรรมแบบจีนศาลเจ้าจีนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดชลบุรี "

 

" Every religion teaches people to be good.”   " ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี "  " สถาปัตยกรรมแบบจีนศาลเจ้าจีนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดชลบุรี "

    ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางไปกราบมนัสการ

วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) จังหวัดชลบุรี

เป็นศาลเจ้าจีนที่ก่อสร้างอย่างสวยงาม ตั้งอยู่ริมเส้นทางเลียบชายทะเลจากอ่างศิลาไปเขาสามมุข มีตึก 4 ชั้น ภายในออกแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของจังหวัดชลบุรีที่สร้างขึ้นในรูปลักษณ์สถาปัตยกรรมจีนสูง 4 ชั้น ในเนื้อที่ 13 ไร่ของศาลเจ้าแห่งนี้ ประกอบด้วยอาคารหลัก 3 หลัง หอฟ้าดิน 1 หลัง โดยความโดดเด่นของที่นี่คือการประดับประดาตามความเชื่อของชาวจีน เช่น รูปปั้นมังกรซึ่งมีมาถึง 2,840 ตัว กระถางธูปศักดิ์สิทธิ์ เสาฟ้าดิน
 นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่มีองค์ไท้ส่วยเอี้ย (ดาวเทพคุ้มครองดวงชะตาประจำปีเกิดของมวลมนุษย์) ครบ 60 องค์ เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ขอพรได้ตรงตามปีเกิด ย้อนรอยศาลเจ้า ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อแห่งนี้ เดิมเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กที่สร้างขึ้นโดยอาจารย์สมชาย เฉยศิริ เมื่อปี พ.ศ. 2534ต่อมาศิษยานุศิษย์ พ่อค้า ประชาชนที่เลื่อมใสในองค์เทพเจ้าหน่าซาไท้จื้อ ได้ร่วมบริจาคสร้างศาลเจ้าขึ้นใหม่ ในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติครบรอบ 72 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2541 และสมเด็จพระสังฆราชฯ ได้เสด็จมาเป็นประธานพิธีเททองหล่อพระพุทธ 7 องค์
 พร้อมกับ พระราชทานนามศาลเจ้าแห่งนี้ว่า วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม ซึ่งหมายความว่า ที่สถิตของทวยเทพเจ้าทั้งหลายนั่นเอง ที่ตั้ง : 113 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี ที่นี่ตั้งอยู่ริมเส้นทางเลียบชายทะเล จากอ่างศิลาไปเขาสามมุข จังหวัดชลบุรี

 

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น