โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นายอนันต์ ทองอุ่น เตรียม สมัครนายก อบจ.นครศรีธรรมราช "การจัดการท้องถิ่นเข้มแข็ง นำนครศรีธรรมราชก้าวสู่เมืองแห่งอนาคต"

 นายอนันต์ ทองอุ่น เตรียม สมัครนายก อบจ.นครศรีธรรมราช "การจัดการท้องถิ่นเข้มแข็ง นำนครศรีธรรมราชก้าวสู่เมืองแห่งอนาคต"


           นายอนันต์ ทองอุ่น ผู้เตรียม สมัครนายก อบจ.นครศรีธรรมราช  ได้คาถา "ขับเคลื่อนการจัดการท่องถิ่นนำพานครศรีธรรมราชก้าวสู่เมืองแห่งอนาคต" ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคท้องถิ่นไทย สส.นครศรีธรรมราช ฝากความหวังไว้กับนายอนันต์ ทองอุ่น ในการเป็นผู้บริหารจังหวัดนครศรีธรรมราชยุคใหม่

 @ประเด็นการจัดการบริหารนครศรีธรรมราช

     -การจัดการความร่วมมือสร้างท้องถิ่นเข้มแข็งทุกภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

     -การจัดการด้านประเพณี วัฒนธรรมธรรม และการศึกษา

     -การจัดการด้านการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวศรัทธาของชุมชน

    -การจัดการด้านเกษตรอาหารเพื่อความยั่งยืน 

   -การจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน

   -การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน     "ทีมทิศทางใหม่ การจัดการท้องถิ่นเข้มแข็ง นำนครศรีธรรมราชก้าวสู่เมืองแห่งอนาคต"


นายขุน  เขาหลวง

นักขับเคลื่อนทางสังคม

ประเทศไทย

11/10/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น