จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ข้อชี้แจงข่าวด่วนมาก ขอยอมรับผิดในการกระทำเกินหน้าที่ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและขออนุญาตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

    

   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน   ข้อชี้แจงข่าวด่วนมาก  ขอยอมรับผิดในการกระทำเกินหน้าที่ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าและขออนุญาตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น


   ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ขอชี้แจงข่าวด่วนมากที่ภาพข่าวกระจายทั่วทางสื่อโซเซียลเกี่ยวกับพลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ ในการมอบกระเช้าเยี่ยมนายจิรัฎฐ์ เพชรนันทวงศ์ ( แชมป์ )   ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  


พลโท ธรรมนูญ วิถี

แม่ทัพภาคที่ ๑ ไม่รู้จักสนิมสนมกับนายจิรัฎฐ์ เพชรนันทวงศ์ ( แชมป์ ) เป็นส่วนตัว และท่านแม่ทัพไม่เคยรู้จักในฐานะไฮโซแชมป์ด้วย 


    เมื่อครั้งก่อนคุณพ่อดร.วรชาติ เพชรนันทวงศ์ได้ติดตามคุณแม่หญิงแขกกิตติมศักดิ์ของรายการไปมอบหน้ากากผ้าให้พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธโรงพยาบาลสงฆ์ให้กับพลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑

 คุณพ่อของนายจิรัฎฐ์ เพชรนันทวงศ์ ( แชมป์ ) ได้รู้จักท่านแม่ทัพภาคที่ ๑ ครั้งแรกในงานบุญครั้งนี้  เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา    และคุณศิริพร จงศิริ ผอ.รายการคืนคุณให้แผ่นดินไม่เคยรู้จักสนิมสนมส่วนตัวกับนายจิรัฎฐ์ เพชรนันทวงศ์ ( แชมป์ หรือ ไฮโซแชมป์ ) ด้วย


  ดังนั้นข้าพเจ้า

คุณศิริพร จงศิริ

 ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้ทราบข่าวสาร นายจิรัฎฐ์ เพชรนันทวงศ์ ( แชมป์ )ลูกชายดร.วรชาติ เพชรนันทวงศ์ ได้รับทราบข่าวจากท่านผู้ใหญ่ที่ทางรายการคืนคุณให้แผ่นดินนับถือแจ้งข่าวมาและรับทราบข่าวทางสื่อต่างๆ ว่าเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานยนตร์จึงได้จัดเตรียมกระเช้าในนามท่านแม่ทัพภาคที่ ๑ และในนามรายการคืนคุณให้แผ่นดินไปเยี่ยมเยือนน้องที่โรงพยาบาลดังกล่าว

เพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ สร้างความเสียหายกับท่านแม่ทัพภาคที่ ๑ ในเหตุการณ์ครั้งนี้


  คุณศิริพร จงศิริ ผอ.รายการคืนคุณให้แผ่นดิน จึงกราบขอโทษท่าน

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑  อย่างมากที่สุด ที่ได้ตัดสินใจดำเนินการจัดกระเช้าไปเยี่ยม

นายจิรัฎฐ์ เพชรนันทวงศ์ ( แชมป์ )

 โดยไม่ได้ขออนุญาตจากท่านแม่ทัพภาคที่ ๑ ในการดำเนินการในการเยี่ยมครั้งนี้

สร้างความเสียหาย

 ดังนั้นข้าพเจ้าศิริพร จงศิริ ผอ.รายการคืนคุณให้แผ่นดิน กราบขออภัยและขอโทษท่านแม่ทัพภาคที่ ๑ อย่างมากกับเหตุการณ์ที่แผ่กระจายข่าวครั้งนี้


  จึงชี้แจงมา ณ โอกาสนี้

    ขอแสดงความนับถือ

         ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

                       วันที่ 25 กันยายน 2563


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น