จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563

" เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินการสร้างฝายชะลอน้ำ ..ฝายกึ่งถาวร ชายแดนภาคตะวันตก กองทัพภาคที่ ๑ โดย กองพลทหารราบที่ ๙ ,กองกำลังสุรสีห์

  " เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินการสร้างฝายชะลอน้ำ ..ฝายกึ่งถาวร ชายแดนภาคตะวันตก  กองทัพภาคที่ ๑ โดย กองพลทหารราบที่ ๙ ,กองกำลังสุรสีห์
" เบื้องหลังการบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินการสร้างฝายชะลอน้ำ ..ฝายกึ่งถาวร ชายแดนภาคตะวันตก  กองทัพภาคที่ ๑ โดย กองพลทหารราบที่ ๙ ,กองกำลังสุรสีห์ ในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ "  คุณศิริพร จงศิริ

 ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดินพร้อม มนตรี คำแหง  ช่างภาพโทรทัศน์รายการคืนคุณให้แผ่นดิน.....เดินทางลงพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตกเพื่อถ่ายทำฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวร

ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    กองทัพภาคที่ ๑ โดยกองพลทหารราบที่ ๙,  กองกำลังสุรสีห์ ผู้รับผิดชอบในพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก

กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายกึ่งถาวร

ตามแนวพระราชดำริในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร  เพื่อสร้างความชุ่มชื้นดักตะกอนดินเก็บกักน้ำ  ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ปริมาณมากพอ  ก็สมควรที่จะกระจายน้ำออกไปรอบ ๆ  พื้นที่บริเวณฝายเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ต้นน้ำ  ดังนั้นในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแต่ละชนิดวัตถุประสงค์และความเหมาะสมของพื้นที่ ที่แตกต่างกันออกไปด้วย

กิจกรรมในการสร้างฝายชะลอ แบบกึ่งถาวรในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตก บ้านปาละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ฝายต้นน้ำลำธารแบบเรียงด้วยหินตามธรรมชาติค่อนข้างถาวร ฝายกึ่งถาวร ก่อสร้างด้วยหินเรียงเป็นผนังกั้นน้ำ สร้างบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลำห้วยหรือร่องน้ำจะสามารถดักตะกอนและเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้งได้บางส่วน..การจัดกิจกรรมครั้งนี้

  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

โดยได้รับการเกียรติวิทยากรกิตติมศักดิ์  พลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ที่ปรึกษากองกำลังสุรสีห์ มาถ่ายทอดให้ความรู้แก่พี่ประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันตกในการสร้างฝายชะลอน้ำและมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมการเรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ

 ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจัดกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำฝายกึ่งถาวร

ได้รับเกียรติจากท่านชาตรี จันทร์วีระชัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


พลโท เยี่ยมชัย บุตรดาวงษ์ ที่ปรึกษากองกำลังสุรสีห์ 


พันเอก ธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 9 

 รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก


กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ 

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

ตำรวจพลร่มค่ายนเรศวร


จิตอาสาพระราชทานส่วนราชการในท้องถิ่น  กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,และพี่น้องประชาชนบ้านป่าละอู , พร้อมน้องๆ ชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเนศวรป่าละอู

ณ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มาร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำฝายแบบกึ่งถาวร 


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินออกอากาศวันศุกร์ที่  2 ตุลาคม 2563 เวลา 13.40 - 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง

พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น