จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ส่งมอบรถยนต์ที่ใช้งานเกิน 12 ปี ให้กับสถานศึกษา เพื่อใช้งานในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส ส่งมอบรถยนต์ที่ใช้งานเกิน 12 ปี ให้กับสถานศึกษา เพื่อใช้งานในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

      วันที่ 27 กันยายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถยนต์ราชการเสื่อมสภาพของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส แก่หน่วยงานราชการ       เพื่อใช้ประโยชน์ตามภารกิจของส่วนราชการ ในการใช้งานในโอกาสต่างๆ ซึ่งหน่วยราชการเหล่านี้ มีแผนกวิชาช่างซ่อมรถยนต์ จะทำให้นักเรียนสามารถฝึกซ่อมรถยนต์ไปในตัวด้วย จำนวน 3 หน่วยงาน คือ โรงเรียนบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และวิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส เป็นรถตู้ชนิด 15 ที่นั่ง 1 คัน รถกระบะ 4 ประตู 2 คัน

       ซึ่งใช้งานมาแล้ว 12 ปี สามารถประมูลหรือมอบให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การใช้รถราชการ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 หน่วยงาน       ร่วมเป็นสักขีพยานรับมอบรถยนต์ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป ณ บริเวณบ้านพักพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น