จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

พระครูพุทธเจดิยาภิมณฑ์ (อภิชิต พุทธสโร) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า "ไอ้ไข่ ไม่ใช่ศาสนา เป็นวัฒนธรรม เป็นความเชื่อของชุมชน วัดกำลังสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เพื่อให้เป็นกราบไหว้ของชาวพุทธ และพุทธศาสนา


พระครูพุทธเจดิยาภิมณฑ์ (อภิชิต พุทธสโร) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) กล่าว "ไอ้ไข่ ไม่ใช่ศาสนา เป็นวัฒนธรรม เป็นความเชื่อของชุมชน วัดกำลังสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เพื่อให้เป็นกราบไหว้ของชาวพุทธ และพุทธศาสนา


เมื่อ วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ วัดเจดี (ไอ้ไข่)พระครูพุทธเจดิยาภิมณฑ์ (อภิชิต พุทธสโร) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า "ไอ้ไข่ ไม่ใช่ศาสนา เป็นวัฒนธรรม เป็นความเชื่อของชุมชน วัดกำลังสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เพื่อให้เป็นกราบไหว้ของชาวพุทธ และพุทธศาสนา ตัวแทนของพระพุทธเจ้าต้องเหนือและส่วนไอ้ไข่ความศรัทธาของคนศรัทธา" เรื่อง"ไอ้ไข่ นั่นน่ะ มีพระพุทธรูปโบราณเป็นที่สักการะของชุมชนประจำหมู่บ้าน มีคนเห็นว่ามีเด็กวิ่งเล่นอยู่รอบๆฐานพระ จะเป็นผี หรือวิญญาณ ไม่แน่ใจ แต่ใจเชื่อว่าต้องเป็นอะไรสักอย่างที่มีพลังต่อวิถีผู้คนอย่างแน่นอน"สว.สวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประสานสนทนาธรรมะ นั่งฟังตำนาน "ไอ้ไข่" มีความเห็นคล้อยตามท่านพระครู เจ้าอาวาสอย่างมั่นเหมาะอย่างยิ่ง
@การร้องเรียนวัดเจดีย์(ไอ้ไข่) ขอส่วนแบ่ง 20% เป็นต้นเหตุที่มา..
สส.และพวกเชือดคอตัวเองเซ้นไอ้ไข่ (วัดเจดีย) สส.พิมพ์ภัทรา สส.ชัยชนะ และ สส.เทพไท ไม่ยอมให้ผ่าน ลุกปกป้องการกล่าวร้ายต่อวัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

นายขุน เขาหลวง
นักขับเคลื่อนทางสังคม
ประเทศไทย
1/08/62

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น