จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส จัดโครงการ "เยี่ยมวัด นมัสการพระคุณเจ้า"

 สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส   จัดโครงการ "เยี่ยมวัด นมัสการพระคุณเจ้า" 

 

 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 63 ที่ผ่านมา   นายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ นายวาทิน กรดเต็ม ผอ.พุทธจังหวัดนราธิวาสและผู้แทนกองงานคณะที่ 3 จัดโครงการ "เยี่ยมวัด นมัสการพระคุณเจ้า" โดยเริ่มต้นจากคณะเข้ารับฟังโอวาท จากหลวงพ่อพระครูวิสิฐพรหมคุณ แล้วออกเดินทางไปยัง 

วัดทุ่งคา  อ.ยี่งอ.  วัดสังฆสิทธิ์ธาราม อ.ระแงะ  วัดสุวรรณบรรพต อ.สุคิริน  วัดเขาเข็มทอง อ.แว้ง  วัดตันหยงมะลิ  อ.สุไหงโกลก  วัดรัตนานุภาพ อ.สุไหงปาดี   วัดประชุมชลธารา  อ.สุไหงปาดี  วัดทุ่งฝ้าย  อ.ตากใบ  และวัดเขานาคา อ.เมือง จ.นราธิวาส     ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์รถตู้รับส่งจากกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนราธิวาส     ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ได้รับการต้อนรับจากคณะสงฆ์และกรรมการวัดต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น