จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

การประชุมรัฐสภา สว., สส.ในวันที่ 23-24 ก.ย.63 คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์สมาชิกวุฒิ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา กล่าวว่า "การประชุมร่วม สว.,สส.เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 60 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์


 การประชุมรัฐสภา สว., สส.ในวันที่ 23-24 ก.ย.63 คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์สมาชิกวุฒิ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา กล่าวว่า "การประชุมร่วม สว.,สส.เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 60 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 วันนี้เป็นวันสำคัญของเวทีรัฐสภา : การประชุมรัฐสภา สว., สส.ในวันที่ 23-24 ก.ย.63

   วาระการประชุมรัฐสภา คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 2560 

  1.แนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 60 ทั้งฉบับ ยกร่างใหม่ทั้งฉบับ โดย มีสสร. 

  2.แนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามแนวทาง รธน.ปี 60 มาตรา 256 มาตรการ ต้องเอาลงขอมติจากประชาชน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

   3.แนวคิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 60 แก้ไขรายมาตรา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างเหมาะสม

       นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์สมาชิกวุฒิ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา กล่าวว่า "การประชุมร่วม สว.,สส.เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ปี 60 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การพูดถึง  สว.ไม่มีการเชื่อมกับประชาชน คือ ไม่เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
   "รธน.ปี 40 และ รธน.50 ได้พิสูจน์ทราบบทเรียนที่เป็นจุดอ่อน คือ ถูกเรียดว่า  เป็นสภาผัว กับ สภาเมีย เพราะการเลือก สว.ต้องพึ่งพาฐานเสียงของ สส.ทุกหน่วยเลือกตั้ง ทุกตำบล ทุกอำเภอ ต้องมีเงิน มีกำลังทรัพย์ถึงขับเคลื่อนได้ จนได้รับการเลือกตั้ง ผู้สมัคร สว.ต้องขึ้นต่อ สส.อย่างไม่ต้องสงสัย"

  "วันนี้จะโหวตไม่รับร่างของฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาล แต่เสนอให้มีการปรึกษาหารือร่วมกัน โดยตั้งกรรมาธิการศึกษาเพื่อถามประชาชนก่อนจะให้แก้ไขหรือไม่ ?"


นายขุน เขาหลวง   นักขับเคลื่อนทางสังคม

ประเทศไทย   24/06/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น