จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เบื้องหลังผลิตรายการ คืน คุณ ให้ แผ่นดิน " ลุยน้ำ ปีนเขา ตากแดด"

  เบื้องหลังผลิตรายการ     คืน คุณ ให้  แผ่นดิน " ลุยน้ำ ปีนเขา ตากแดด" 


    รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น. 

คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุมพวง พิธีกรดำเนินรายการ


   การผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกเทป.. เพื่อความถูกต้อง เที่ยงตรง  แม่นยำ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน...ผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้ทุกครัวเรือนและผู้ชม


 ทางบ้านสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

: Facebook:ที่ชื่อว่า  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก CR: ศิริพร จงศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น