โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้


วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

จังหวัดกระบี่ ปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวระดับสากล

 

จังหวัดกระบี่ ปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวระดับสากล

 


  เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2563  เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ หมู่ที่ 7  ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พันเอก ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการรักษาความมันคง


ภายในจังหวัดกระบี่ (ฝ่ายทหาร) เป็นประธาน ปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวระดับสากล ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 -14 สิงหาคม 2563 ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน มาจากชายฝั่งอันดามัน(จังหวัดกระบี่,จังหวัดพังงา,จังหวัดภูเก็ต,จังหวัดสตูล และจังหวัดตรัง) ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้รับไปช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย


    

  พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.บ.(ท) กล่าวว่า ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่มีความสนใจในการเรียนรู้ ฝึกทักษะตามหลักสูตรของศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่และจังหวัดภาคใต้ในกลุ่มอันดามันของเรา เพื่อช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดกระบี่ และจังหวัดภาคใต้ในกลุ่มอันดามันของเรา ต่อไป...

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น