จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ธนศักดิ์ สุขสม นายกสมาคมบ้านนกแอ่นนครศรีธรรมราช"ผนึกพลังกลุ่มธุรกิจรังนกแอ่นและพลังชมรมบ้านนกแอ่นไทย เพื่อกิจการที่ยั่งยืน ช่วยสร้างเกษตรกรรายใหม่ช่วยสร้างเศรษฐกิจไทยให้รุ่งเรือง"

 

ธนศักดิ์ สุขสม นายกสมาคมบ้านนกแอ่นนครศรีธรรมราช"ผนึกพลังกลุ่มธุรกิจรังนกแอ่นและพลังชมรมบ้านนกแอ่นไทย เพื่อกิจการที่ยั่งยืน ช่วยสร้างเกษตรกรรายใหม่ช่วยสร้างเศรษฐกิจไทยให้รุ่งเรือง"


    ประชุมวาระพิเศษ 3 ประเด็น รร.ราวดี เวลา 13.00-16.00 น


1.ประสานทีมธุรกิจรังนกแอ่นและชมรมผู้ประกอบการบ้านรังนกแอ่นทั่วประเทศ เพื่อพบปรึกษา รมต.วราวุธ ศิลปอาชา

   1.1 ความก้าวหน้ากฎหมายรอง

   1.2 แนวทางการออกกฎกระทรวง


2.เปิดลานประมูลรังนก"ลานลิกอร์ นครศรีธรรมราช" ร.ร.ราวดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังเดินหน้าอย่างมั่นคง (รอความก้าวหน้ากฎหมาย)และจัดสัมมนานาชาติ

3.เสนองานวิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ธุรกิจรังนกแอ่นไทยและกิจการบ้านนกแอ่นช่วยเหลือเศรษฐกิจไทย ยุคโควิด-19


"ผนึกพลังกลุ่มธุรกิจรังนกแอ่นและพลังชมรมบ้านนกแอ่นไทย เพื่อกิจการที่ยั่งยืน ช่วยสร้างเกษตรกรรายใหม่ช่วยสร้างเศรษฐกิจไทยให้รุ่งเรือง"


นายขุน เขาหลวง

นักขับเคลื่อนทางสังคม

ประเทศไทย

24/08/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น