โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

นราธิวาส นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน

 

 นราธิวาส นายอำเภอรือเสาะ   เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน            วันที่ 13  สิงหาคม  2563  นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์  นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน โดยมีกิจกรรมกวนอาซูรอในโอกาสขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินอิสลาม ณ โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง หมู่ที่ 2 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส


 โรงเรียนมะนังปันยัง มีนักเรียน จำนวน 204 คน ครู 25 คน นักการภารโรง 2 คน เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-3, ประถมศึกษา ป.1-6, มัธยมศึกษา ม.1-3 มีเขตรับผิดชอบจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านปูโป, หมู่ที่ 2 บ้านมะนังปันยัง, หมู่ที่ 7 บ้านบลูกา ตำบลสามัคคี ได้รับการสนัยสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ซึ่งมีกิจกรรมกวนอาซูรอและประกวดอาซูรอ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเป็นเรื่องสำคัญ เพราะโรงเรียนไม่ใช่ของผู้อำนวยการโรงเรียนหรือครู บุคลากรเหล่านี้ เมื่อถึงเวลาก็ย้ายไปหรือเกษียณอายุ แต่โรงเรียนจะอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป 


จึงต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูต้องไปเยี่ยมนักเรียนและผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามสอบถามทุกข์สุข สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งมีนางสาวกัสมานี มามะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะนังปันยัง

กิจกรรมประกวดอาซูรอ ได้มอบหมายให้ นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ เป็นประธานคณะกรรมการ, นายมูฮำหมัดพาอูซี เจ๊ะซู ผู้อำนวยการโรงเรียนลูโบะบูโละ, นางยามีนา มะแด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนังปันยัง, ร้อยเอกบุญชวน ชูช่วย ผู้บังคับหน่วยทหารพราน ที่ 4601, และนายณรงค์ฤทธิ์ มะยีมิ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี เป็นกรรมการ


ผลการประกวดอาซูรอ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านปูโป,รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านบลูกา,รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนมะนังปันยัง,และรางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านมะนังปันยัง, โดยมีนางสาวฮานูน๊ะ โล๊ะมะ ครูโรงเรียนบ้านมะนังปันยัง เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวก

            นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ กล่าวเพิ่มเติมว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ หมายถึงวันที่ ๑๐ ของเดือนมูฮัรรอม ซึ่งเป็นเดือน ที่ ๑ ตาม ฮิจเราะห์ศักราช  (ศักราชอิสลาม ซึ่งนับวันตามจันทรคติ)

คำว่า อาซูรอ มีรากศัพท์มาจากภาษาอาหรับ แปลว่า การผสมหรือรวมกัน หมายถึง การนำสิ่งต่างๆหลายอย่างมารวมกันเป็นหนึ่งเดียว การกวนอาซูรอมิได้เป็นพิธีกรรมหรือศาสนกิจที่บังคับให้ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามต้องปฏิบัติ แต่เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

            ในสมัยนบีนุฮ ได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ยังความเสียหายแก่ทรัพย์สินไร่นาของประชาชนไปทั่วทุกแห่งหน  ทำให้เกิดการขาดอาหาร นบีนุฮ จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของที่เหลือพอจะกินได้ ให้เอามากองรวมกัน และให้เอาของเหล่านั้นมากวนเข้าด้วยกัน ทำเป็นอาหาร สาวกของท่านได้กินอาหารโดยทั่วกันและเหมือนกัน

            ในสมัยนบีมูฮัมมัด (ซ.ล.) เหตุการณ์ทำนองนี้ได้เกิดขึ้น ขณะที่กองทหารของท่านกลับจากการรบที่บาดาร ปรากฏว่าทหารมีอาหารไม่พอกิน ท่านจึงใช้วิธีการของนบีนุฮ โดยให้ทุกคนเอาข้าวของที่กินได้มากวนเข้าด้วยกัน แล้วแบ่งกันกินในหมู่ทหาร

          ประเพณีการกวนอาซูรอเป็นประเพณีที่สำคัญของชาวมุสลิมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานนับพันปี ตามความเชื่อของชาวมุสลิม ประเพณีการกวนอาซูรอ เป็นการรำลึกถึงความยากลำบากของศาสดานุฮ หรือ นบีนุฮ (โนอา)โดยเชื่อว่าในสมัยของท่านมีเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ น้ำท่วมโลกเป็นระยะเวลานาน ท่านนบีนูฮ ซึ่งล่องลอยเรืออยู่เป็นเวลานาน  ทำให้อาหารที่ตระเตรียมไว้ร่อยหรอลง จึงได้นำส่วนที่พอจะมีเหลืออยู่เอามารวมแล้วกวนกินกัน จึงกลายเป็นตำนานที่มาของอาซูรอ   และกำหนดไว้ในหลักศาสนาให้เป็นประเพณีที่ต้องปฏิบัติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนรักและสามัคคีกัน     


          ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ก็ยังมีการจัดเป็นงานประเพณีกวนอาซูรอขึ้นในชุมชนเป็นประจำทุกปี ใช้ชื่อว่า งานอาซูรอสัมพันธ์คำว่า อาซูรอ คือคำในภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม ในที่นี้หมายถึงการนำของที่รับประทานได้ทั้งของคาวของหวานจำนวน 10 อย่าง มากวนรวมกัน อีกทั้งยังหมายถึง วันที่ 10 ของเดือนมุฮัรรอม ซึ่งเป็นเดือนแรกของฮิจเราะห์ศักราชตามปฏิทินศาสนาอิสลาม เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาปีใหม่ของชาวมุสลิม โดยประเพณีอาซูรอสัมพันธ์จะจัดขึ้นในห้วงเวลานี้ ในทุกๆ หมู่บ้าน ชาวบ้านจะรวมตัวกันกวนอาซูรอ และมีกิจกรรม ร่วมไม้ ร่วมมือ ร่วมใจต่อเนื่องทั้งเดือน      

 

          ประเพณีการกวนอาซูรอ จึงเป็นประเพณีที่มีความสำคัญ เป็นการนำวัฒนธรรมที่ดีงามมาจัดเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ขึ้นในชุมชน เกิดความร่วมมือทั้งในหมู่พี่น้องประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่น เมื่อถึงเดือนมูฮัรรอม ชาวมุสลิมในพื้นที่ต่างๆ จะมีการหารือกันเพื่อจัดกิจกรรม กวนอาซูรอ ขึ้น โดยมีเจ้าภาพจัดขึ้นตามบ้านบ้าง ตามมัสยิดหรือปอเนาะบ้าง ทั่วทุกพื้นที่ตลอดทั้งเดือนมูฮัรรอม ในเดือนนี้ท่านศาสดามูฮำหมัด(ซ.ล.) ส่งเสริมให้ถือศีลอดสุนัต(ปอซอ)ภาคสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 1-10 ของเดือน หรือวันที่ 9-10 ของเดือน ถ้าไม่สามารถทำได้ ก็จงถือศีลอด(ปอซอ)ในวันที่ 10 ของมูฮัรรอม เพื่อจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮ์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น