จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ดีใจได้พบเพื่อนพร้อมหน้า หลังจากเปิดเรียนเต็มห้องวันแรก

 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ดีใจได้พบเพื่อนพร้อมหน้า หลังจากเปิดเรียนเต็มห้องวันแรก 


      วันที่ 13 สิงหาคม 2563 วันแรกของการเปิดเรียนเต็มห้องของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ซึ่งมีโรงเรียน 210 แห่ง ได้ทำการเปิดเรียน โดยที่โรงเรียนอนุบาลกระบี่ซึ่งมีนักเรียน ระดับปฐมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบ่งออกเป็น นักเรียนภาคปกติ จำนวนกว่า 2 ,000คน และนักเรียนในโครงการ English Program (EP)  กว่า 1,000 คน ในห้องเรียนนักเรียน เข้านั่งเรียน อย่างกระตือรือร้นยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนในชั้นประถมศึกษาตอนปลาย บอกว่าดีใจที่โรงเรียนเปิดเรียนเป็นปกติ ได้พบเพื่อนๆ และคุณครูผู้สอน หลังจากที่ต้องเรียนสลับ วันคู่-วันคี่มากว่า 2 เดือน


 ขณะที่ทางโรงเรียนเองก็มีมาตรการเข้มในการดูแลเด็กนักเรียน และมีมาตรการในการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตั้งแต่การเข้ามาในพื้นที่โรงเรียน


นางนันทนัช  ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน   เปิดเผยว่า โรงเรียนมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ตั้งแต่การเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนที่จะต้องมีการคัดกรองตรวจวัดไข้ทุกคน ถ้าพบนักเรียนที่มีไข้ก็จะขอให้ผู้ปกครองพากลับบ้านเพื่อรักษาตัวก่อน เมื่อวัดไข้แล้วทุกคนต้องเดินย่ำลงกระบะน้ำยา เพื่อฆ่าเชื้อโรคบนพื้นรองเท้า และรับเจลล้างมือจากคุณครู ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาด้วย   


     ด้านนายสายัณห์ ไกรนรา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้  ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโรงเรียน ในแต่ละอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ ติดตามและเก็บข้อมูล การจัดการศึกษาของโรงเรียน หลังเปิดเรียนเต็มร้อย...

กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้องรายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น