โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

60 ปี ส่งมอบการให้60 โรงเรียน PEA S3 ร่วมกับ ชมรมผู้จัดการPEA S3 จัดโครงการPEA S3 มอบทุน อาหารกลางวัน อิ่มท้อง น้องเป็นสุข และมอบอุปกรณ์กีฬา ณ.โรงเรียน บ้านวังสายทอง ต.น้ำผุด อ.มะนัง จ.สตูล (ชมคลิป)

 

60 ปี ส่งมอบการให้60 โรงเรียน PEA S3 ร่วมกับ ชมรมผู้จัดการPEA S3 จัดโครงการPEA S3 มอบทุน อาหารกลางวัน อิ่มท้อง น้องเป็นสุข และมอบอุปกรณ์กีฬา ณ.โรงเรียน บ้านวังสายทอง ต.น้ำผุด อ.มะนัง จ.สตูล (ชมคลิป) 


 


 เมื่อวันที่  7 สิงหาคม 2563 นายไพบูลย์ สุขะเจริญศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3(ภาคใต้) จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการPEA 60ปี ส่งมอบการให้60โรงเรียน


  นาง ปฐมามาศ โชติบัณ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว PEA S3 มอบทุนและจัดทำอาหารกลางวัน ภายใต้ชื่อกิจกรรม อิ่มท้อง น้องเป้นสุข 


  นาย ไพศาล บุญแก้ว ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอมะนัง ผู้แทนชมรมผู้จัดการ มอบอุปกรณ์กีฬา โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้


  นางจิรา พัฒนา ผู้ช่วย ผู้ช่วยผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล กล่าวรายงานว่า วัตถุประสงค์ ของโครงการ PEA 60ปี ส่งมอบให้60โรงเรียน คือ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัยในช่วงเปิดเทอม 


โดยการตรวจสอบ ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด ติดตั้งชุดตัดไฟรั่ว ตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า สนับสนุนตู้น้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ ให้นักเรียนได้มีน้ำดืมที่สะอาด นอกจากนี้ยังส่งมอบหลอดไฟPEA และน้ำดื่มPEA โดยมี นายภูวนารถ แก้วสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสายทองเป็นผู้รับมอบ


      นอกจากนี้ เนื่องในวาระครบรอบ60ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีการส่งมอบความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าให้กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน เพื่อปลูกจิตรสำนึกและลดอุบัติเหตุจากการใช้ไฟฟ้า ตลอดจนคณะแม่บ้านและครอบครัวPEA S3 ได้จัดทำอาหารกลางวันและรับประทานอาหารร่วมกันกับบุคลากรและนักเรียนเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้แก่นักเรียน สร้างรอยยิ้มและความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น