จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ จัดประชุมสัญจร ถกเรื่องซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย(งบไม่เกินหลังละ 50,000 บาท)และเรื่องอื่นๆ เสริมสร้างสันติสุข สู่ชายแดนใต้ (มีคลิป)

 สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ จัดประชุมสัญจร ถกเรื่องซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย(งบไม่เกินหลังละ 50,000 บาท)และเรื่องอื่นๆ  เสริมสร้างสันติสุข สู่ชายแดนใต้ (มีคลิป)
  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้


   


  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563ที่ทำการศูนย์ประจำสมาคมพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดนราธิวาส สมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดให้มีการประชุมสัญจรเสริมสร้างสันติสุข สู่ชายแดนใต้ นำโดย นาย พงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก ประธานสมาพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการ จัดประชุมสัญจร
 ซึ่งมีคณะกรรมการ คณะกรรมการที่ ปรึกษาสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบคณะกรรมการ สมาพันธ์ไทยพุทธ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี.  และ4 อำเภอ จังหวัดสงขลา  นายวิจิตร  สกุลแก้ว  ประธานคณะกรรมการสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับ

        โดยมีวาระการประชุมต่างๆในการขับเคลื่อนในการข้อเสนอแนะ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา

       ทั้งนี้ได้มีการถกในเรื่องตรวจสอบและพิจารณาการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย(งบไม่เกินหลังละ 50,000 บาท)และปัญหาอื่นๆ


       โดยจัดให้มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของชุมชน โดยแบ่งกลุ่ม ประเด็น 1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.การส่งเสริมอาชีพ 3. และสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ

       เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลในการดำเนินการของสมาพันธ์ไทยพุทธหวัดชายแดนใต้ ได้จัดทำเป็นข้อเสนอเพี่อที่จะแนะเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น