โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(คลิก) สาระ 1000 คดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

(คลิกชม)  สาระ 1000 คดีปกครอง  สำนักงานศาลปกครองรายการสาระ1000คดีปกครอง EP5 (มี SUB ไทย) การพ้นจากตำแหน่ง เพราะมีส่วนได้เสียในสัญญากับ อปท. ตอน "ระหว่างเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประมูลงานกับ อปท. ถือว่ามีส่วนได้เสียกับ อปท. หรือไม่"


โดย นางจตุกรณ์ แก้วคุ้มภัย พัฒนสิทธิชีวิน รองโฆษกศาลปกครอง


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น