โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์) ในพื้นที่มัสยิดบ้านบือแรง อ.รือเสาะ

 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์) ในพื้นที่มัสยิดบ้านบือแรง อ.รือเสาะ


วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยนายนัสรี เจะอูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือแรง,นายอัสนาวี บูกุ วัฒนธรรมอำเภอรือเสาะและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์) ในพื้นที่มัสยิดบ้านบือแรง หมู่ที่ 1 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมร่วมพบปะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในมัสยิดดังกล่าวฯ ชี้แจงแนวทางที่กำหนดไว้จากสำนักจุฬาราชมนตรี ในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19


   โดยมี การตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้ามัสยิด การจัดวางเจลล้างมือแอลกอฮอล์ไว้บริเวณประตูทางเข้ามัสยิด จัดเครื่องหมายจุดละหมาดที่สามารถระบุตำแหน่งได้โดยให้เว้นระยะห่างแต่ละจุด 1.5 - 2 เมตร สำหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์(ญุมอะห์) ให้อาบน้ำละหมาดจากที่บ้าน ใช้ผ้าปูละหมาด (ผ้าซือญาดะห์) ส่วนตัว โดยนำมาจากบ้าน ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติศาสนกิจ งดการสลามด้วยการสัมผัสมือ การสวมกอดและการสัมผัสแก้ม


 โดยให้ยกมือพร้อมกล่าวสลามแทน หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกแม้จะมีอาการไม่มาก ให้งดการไปร่วมละหมาดมาวันศุกร์ที่มัสยิด ให้ข้อคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้เวลาละหมาดเพียง 20 นาที และได้มอบพันธุ์ผักให้กับนายหะยีรอดิง วานิอารง  อิหม่าม,นายมูหัมมะสุกรี สาแมมะซา ผู้ใหญ่บ้าน


 เพื่อปลูกผักสวนครัว บริเวณมัสยิดสร้างความมั่นคงทางอาหาร และบริเวณครัวเรือนสัปบุรุษทุกครัวเรือน ซึ่งได้รับความสนใจด้วยดี มัสยิดแห่งนี้ได้รับรางวัลมัสยิดห้องน้ำสะอาดระดับประเทศ,มัสยิดส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ ของกระทรวงสาธารณสุข และมัสยิดชุมชนวัฒนธรรมต้นแบบ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นมัสยิดตัวอย่างที่บุคคลทั่วไปมาศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น