โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โกจู๋ : ประกาศอย่างห้าวหาญ "ผู้บริหารเมือง" เราพร้อมนำพาพัฒนาเมืองชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สู่คนเมืองจัดการบ้านเมือง : โกจู๋ลั่นคนเมืองจัดการเมืองคอนเอง

โกจู๋ : ประกาศอย่างห้าวหาญ "ผู้บริหารเมือง" เราพร้อมนำพาพัฒนาเมืองชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สู่คนเมืองจัดการบ้านเมือง : โกจู๋ลั่นคนเมืองจัดการเมืองคอนเอง


โกจู๋ : ประกาศอย่างห้าวหาญ คนนอก 2 ยุคยุคที่ 1 การใช้ความเด็ดขาดข้ามีอำนาจแต่ผู้เดียว สู่ยุคที่ 2 การมอบอำนาจแต่ต้องเปลี่ยนหน้าผู้บริหารระดับรองอยู่เนืองๆ การพัฒนาไร้ทิศทาง"การศึกษาแตก" ถึงเวลาที่คนเมืองเข้าจัดการเมืองด้วยคนเมือง อย่างเข้าใจชุมชนเมือง "ขอความมือร่วมสร้างการเมืองสีขาว ร่วมสร้างเมือง การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน"


้         "ผู้บริหารเมือง" เราพร้อมนำพาพัฒนาเมืองชุมชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สู่คนเมืองจัดการบ้านเมือง : โกจู๋ลั่นคนเมืองจัดการเมืองคอนเอง

     "ถึงเวลาที่คนเมืองต้องลุกขึ้นมาประกาศการจัดการตนเอง ขอให้ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งมีแรงช่วยแรง  มีปัญญาช่วยคิด  มีเงินลงขันสมทบ ไม่มีแรง ไม่มีปัญญา ไม่มีเงินช่วยกันตบมือเชียร์ให้กับ โกจู๋ นายวิฑูรย์ อิสระพิทักษ์กุล เป็นผู้บริหารเมือง เพื่อชุมชนจัดการตนเองอย่างยั่งยืน"

นายขุน  เขาหลวง
นักขับเคลื่อนทางสังคม
ประเทศไทย
5/07/63

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น