โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พล.ต.อาคม พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร./หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพุทธศาสนา กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563

 พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร./หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพุทธศาสนา กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563


เมื่อวันที่  4 ก.ค.63 เวลา 08.00 น. -12.00 น. พล.ต.อาคม  พงศ์พรหม รอง มทน.4/ที่ปรึกษา ศปพร./หัวหน้าคณะทำงานด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมพุทธศาสนา กอ.รมน.ภาค 4 สน. เป็นประธานในพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2. เพื่อรณรงค์หาผู้ตั้งใจอุปสมบทโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อจำพรรษาห้วงระยะเวลา 3 เดือน
3. เพื่อทดแทนพระคุณบุพการีชน และพระภิกษุใหม่ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป


4. เพื่อสืบสานรักษาและต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสนองงานตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


โดยมีท่านเจ้าคุณพระสิริปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองยะลาพระอารามหลวง/เจ้าคณะอำเภอยะหา-กาบัง เป็นองค์ประธานสงฆ์


และมี นายวรเชษฐ  พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา หน.ส่วนราชการในพื้นที่ จ.ยะลา และ บิดา มารดา รวมถึงญาติพี่น้องของผู้บรรพชา ร่วมพิธีการอุปสมบท ซึ่งมีพระบรรพชา จำนวน 19 รูป


โดยมี พ.อ.ธนุตม์ พิศาลสิทธิวัฒน์ หน.คณะทำงานฯที่ 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง ต.สะเตง อ.เมืองจ.ยะลา...///

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น