โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

" ผืนแผ่นดินไทยชายแดนภาคตะวันตก ...ทหารพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน ทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ ทุกเวลา "


" ผืนแผ่นดินไทยชายแดนภาคตะวันตก   ...ทหารพร้อมอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน ทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ ทุกเวลา "
  ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน....ลงพื้นที่ติดตามการปฎิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง..
เพื่อพี่น้องประชาชนเชื้อสายไทย-กระเหรี่ยง ตามชายแดนภาคตะวันตก


ของกองทัพภาคที่ ๑ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑


พร้อมนำถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายพี่น้องประชาชนเชื้อสายไทย - กระเหรี่ยง ชายแดนภาคตะวันตก
ที่พื้นที่ทุรกันดารห่างไกล

ที่ประสบเหตุความเดือดร้อนการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19
และเยี่ยมเยือนถามทุกข์สุขของลูกน้องกรมทหารราบที่ ๒๙ ในการปฎิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยตามชายแดนภาคตะวันตก
 ณ บ้านโป่งลึก - บางกลอย แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


  ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินเสร็จภาระกิจการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินชายแดนภาคตะวันตก..แล้วจะเดินทางกลับ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเตรียมขนมแจกจ่ายให้น้องๆทุกคน และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้สอนการเรียนรู้การใส่หน้ากากและการดูแลตัวเองให้พ้นจากการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด -19


 อย่าพลาดติดตามชมภาระกิจการปฎิบัติงานของกองทัพภาคที่ ๑
รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40-14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น