โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

“ผู้การโป้ด” ผู้การทหารพราน 44 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรม ทพ.44 ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (ฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่)


ผู้การโป้ดผู้การทหารพราน 44 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรม ทพ.44 ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (ฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่)  

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 0830 น. ที่ กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 44 ตำบลปะเสยะวอ  อำเภอสายบุรี พันเอกธานี  เกียรติสาร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย คุณตะวันวาสน์ เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารรพรานที่ 44 

     ได้เข้าตรวจเยี่ยมโครงการตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง (ฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่) โดยโครงการจัดตั้งเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายการซื้อวัตถุดิบในการประกอบเลี้ยงของหน่วย และพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลให้ดียิ่งขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อให้ได้ศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง สามารถนำไปประกอบอาชีพและนำไปขยายผลได้ ณ กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 44 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

## รอบรั้ว 44

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น