จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(มีคลิป) มุมมองเสียงสะท้อนจาก..”พงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก” ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. จะเกิดอะไรขึ้น..? ถ้าจังหวัดชายแดนใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ.. จะเป็นผลดี.. หรือผลเสีย.. ใคร.? ได้ประโยชน์.(มีคลิป) มุมมองเสียงสะท้อนจาก..”พงษ์พันธ์  จันทร์เล็ก” ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.  จะเกิดอะไรขึ้น..?  ถ้าจังหวัดชายแดนใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ.. จะเป็นผลดี.. หรือผลเสีย.. ใคร.? ได้ประโยชน์.


  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

  จะเกิดอะไรขึ้น?

   ถ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ

  จะเป็นผลดี...หรือผลเสีย...ใคร?ได้ประโยชน์

         16 กรกฏาคม 2563

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น