โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(มีคลิป) มุมมองเสียงสะท้อนจาก..”พงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก” ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต. จะเกิดอะไรขึ้น..? ถ้าจังหวัดชายแดนใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ.. จะเป็นผลดี.. หรือผลเสีย.. ใคร.? ได้ประโยชน์.(มีคลิป) มุมมองเสียงสะท้อนจาก..”พงษ์พันธ์  จันทร์เล็ก” ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จชต.  จะเกิดอะไรขึ้น..?  ถ้าจังหวัดชายแดนใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ.. จะเป็นผลดี.. หรือผลเสีย.. ใคร.? ได้ประโยชน์.


  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บก.ปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้

  จะเกิดอะไรขึ้น?

   ถ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตปกครองพิเศษ

  จะเป็นผลดี...หรือผลเสีย...ใคร?ได้ประโยชน์

         16 กรกฏาคม 2563

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น