โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”


เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
    คุณภัคจิรา วิถี  ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๑ เป็นประธาน และ คุณฉัตรวรุณ โอฬารไพบูลย์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาพล.พัฒนา๑ และคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค. ๖๓ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น