โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

"ผู้การโป้ด" ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันพระ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่

"ผู้การโป้ด" ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันพระ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่


 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.30 น. ที่ วัดสุทธิาวาส (วัดสักขี) หมู่ที่ 1 ตำบลละหาร อำเภอ     สายบุรี จังหวัดปัตตานี พันเอกธานี  เกียรติสาร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย


              ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4405 และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันพระใหญ่ และเข้านมัสการพระสุชาติ สุชาโต เจ้าอาวาสวัดสุทธิกาวาส (สักขี)

 เพื่อขอพรความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อซักถาม พร้อมรับฟังข้อแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ ทั้งนี้ยังมีชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการกับประชาชนอีกด้วย

  พร้อมกันนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ได้ร่วมกับพี่น้องชาวไทยพุทธ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบวัด เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและสามารถใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น