โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

“ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 “ กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 63

พล.ท.ธรรมนูญ  วิถี   แม่ทัพภาคที่ ๑  พร้อมด้วย  พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพน้อยที่ ๑

พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี  รองแม่ทัพภาคที่ ๑ ( ๓ )  พลตรี มนัส จันดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๑

ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี  พลตรี ฐกัด หลอดศิริ   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙   ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์

พลตรี วสุ เจียมสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๗

พันเอก สิทธิพร จุลปานะ ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ ๑๙

พันเอก วินิจ สว่างเนตร ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๙

พันเอก พิทยากร โพธิสุวรรณ  ผู้บังคับการกรมทหารราบปืนใหญ่ที่ ๙

พันเอก เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรี

พันเอก วุทธยา จันทมาศ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๙

พันเอก รณวรรณ พจน์สถิตย์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ ๙

พันเอก บรรยง ทองน่วม รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙( ๑ )

พันเอก กานต์นาท นิกรยานนท์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙ ( ๒ )

พันเอก​ สิทธิพร​ จุลปานะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ​ลาดหญ้า

พันเอก​ อนิรุจน์​ ดิษฐประชา รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ​ลาดหญ้า


ร้อยเอก​ มานิต​ แสวงหา นายทหารการข่าว​ หน่วย​เฉพาะกิจ​ลาดหญ้า


นาย วิฑูรย์ สิรินุกูล นายอำเภอเมือง

พันตำรวจเอก สำราญ กลั่นมา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

พันตำรวจเอก ประพฤติ วงศ์พุฒิ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓

พลโท เยี่ยมชัย ยุตรดาวงศ์ ที่ปรึกษากองกำลังสุรสีห์ ( ครูฝาย )

นายสมยศ  ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

นายธเนศ พงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานวังศาลา 

มูลนิธิธรรมดี พร้อม  หน.ส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรีและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรม ณ อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี

    พิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม    พระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

โครงการ สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ
     กกล.สุรสีห์ ร่วมกับ บ.สยามคราฟท์ จำกัด น้อมนำพระราชดำริในการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยจัดให้มีโครงการสร้างฝายเฉลิมพระเกียรติ โดยดำเนินโครงการพร้อมกันตลอดแนวชายแดน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบของ กกล.สุรสีห์ ทั้ง 4 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 268 ฝาย
• กาญจนบุรี 200 ฝาย
• ราชบุรี/เพชรบุรี 34 ฝาย
• ประจวบคีรีขันธ์ 34 ฝาย
     สำหรับในการเปิดกิจกรรมในวันนี้ จะดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 50 ฝาย เพื่อเป็นระบบฝายที่สามารถ กักเก็บน้ำ สร้างความชุ่มชื้น ลดการชะล้างหน้าดิน ทำให้ดินสามารถกระจายความชุ่มชื้นออกไปในวงกว้าง ทั้งสองฝั่งของลำห้วย ซึ่งจะสามารถฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ให้เจริญงอกงามได้ จากสถานการณ์ผืน
​ป่าที่ลดน้อยลงเป็นผลมาจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วความต้องการ   ใช้ประโยชน์จากผืนป่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามมาจึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการบุกรุกทำลายป่าไม้ เพื่อบุกเบิกพื้นที่ทำกินลักลอบตัดไม้ขายให้โรงงานอุตสาหกรรม
ผลเสียที่ตามมา คือ ทำให้พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารมีปริมาณน้ำน้อยลงเกิดภาวะแห้งแล้งโดยเฉพาะในฤดูฝนหากปราศจากป่าคอยดูดซับน้ำ น้ำฝนจะชะล้างหน้าดิน


เกิดภาวะน้ำหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ  ​ ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำ ช่วยลดการชะล้างการพังทลายของดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำธาร ทำให้ระยะเวลาการไหลของน้ำเพิ่มมากขึ้น ความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้น และแผ่ขยายกระจายความชุ่มชื้นออกไปเป็นวงกว้างในพื้นที่ทั้งสองฝั่งของลำห้วย นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดินบางส่วนด้วย  ​การจัดกิจกรรม

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โอกาสอันสำคัญยิ่ง  ที่พวกเราทุกคนจะได้สืบสาน พระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูดิน น้ำ และป่าไม้ให้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์และ ฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับสู่สภาวะสมดุลทางธรรมชาติดังเดิม

  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563  เวลา 13.40 - 14.00 น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง พิธีกรดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น