โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ.(2) เป็นประธาน การมอบบ้านสำหรับผู้ยากไร้เเละด้อยโอกาสฯ ในพื้นที่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร


พล.อ.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ.(2) เป็นประธาน การมอบบ้านสำหรับผู้ยากไร้เเละด้อยโอกาสฯ ในพื้นที่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 


เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 63 เวลา 1300 - 1400 พล.อ.ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผช.ผบ.ทบ.(2) เป็นประธาน การมอบบ้านสำหรับผู้ยากไร้เเละด้อยโอกาสฯ ในพื้นที่ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 หลังคาเรือน โดยบ้านดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างโดย ทภ.1 ( พล.พัฒนา 1 )

 พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพให้กับผู้พักอาศัยภายในบ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว โดยมี พล.ท.ธรรมนูญ วิถี มทภ.1

 พร้อมทั้ง พล.ต.ไพรัช  โอฬารไพบูลย์ ผบ.พล.พัฒนา 1 ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ถ.ศรีอยุธยา แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.


CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น