โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

“กองทัพบก ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชน”


กองทัพบก ใส่ใจ ห่วงใย ประชาชน


พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑ โดยมี พล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี รองแม่ทัพภาค ๑

พลตรี ฐกัด หลอดศิริ   ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๙           ในนาม    ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์

พันเอก กานต์นาท นิกรยานนท์     รองผบ.พล.ร.9 ร่วมคณะ

พันโท สายคำเที่ยง เนาวราช ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ให้การต้อนรับคณะ


  พลโท ธรรมนูญ วิถี      แม่ทัพภาคที่ ๑
ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์ฝึกศิลปาชีพบ้านบางกลอย จังหวัดเพชรบุรี
ความรับผิดชอบโดย กองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่ 29

มีหน้าที่ ในการประสานงานกับทางกองงานศิลปาชีพสวนจิตรลดา ในเรื่องการเบิกวัสดุอาทิเส้นไหม เส้นฝ้ายและ แบบผ้าปัก เพื่อนำมาให้สมาชิกศูนย์ ศิลปาชีพในการผลิต  ชิ้นงาน
   เปิดอาคารชุดประสานงาน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านโป่งลึก- บางกลอย  ตำบลห้วยเพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

อาคารที่พักของกำลังพลชุดประสานงาน  โครงการฯ  และเยี่ยมเยือนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกระ
เหรี่ยง พร้อม มอบสิ่งของถุงยังชีพพี่น้องชาวไทย เชื้อสายกระเหรี่ยงที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด- 19


  อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ทุกวันศุกร์ เวลา 13.40 - 14.00 น.
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


CR..ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น