โฆษณา

จำนวนผู้เข้าชม

วิเคราะห์ เจาะลึก มุมมองการเมือง พบกับนายหัวไทรนักข่าวหัวเห็ด จาก ปลายด้ามขวานชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563


นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563

    เมื่อวันที 10 ก.ค. 63 ที่บริเวณศาลาชุมชนบ้านทวดทอง ตรงข้ามโรงเรียนบ้านทวดทองระดับประถมศึกษา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประกอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

 ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 2563 และกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกอบพิธีกล่าวคำปฏิญาณ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ,การประกอบพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

,การประกอบพิธีมอบพันธุ์พืชผัก และปลาดุกแก่ประชาชน ,การแนะนำหลักการดำเนินชีวิตโดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนกับชุมชนคนสู้เหล้า ,การจัดเสวนาคนหัวใจเพชรสู้การเปลี่ยนแปลงของชีวิต รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดชุมชนบ้านทวดทอง อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
 พรรณี/ภาพ
 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 10 กรกฎาคม 2563

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น